Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının e-dergisidir.

MRP II/ERP

Ana Sayfa

MRP II/ERP Üzerine

MRP II / ERP paketleri ve genel olarak işletmelere hazır yönetim sistemi çözümleri sağlayan paketler (MAPICs, COPICS, MANMAN v.s.) konusunda zaman zaman uzak kalsam dahi yaklaşık on beş yıldır uğraşan bir arkadaşınız olarak bir noktada görüşlerimi belirtmek istiyorum. Konuya bir tesbit ile girmek isterim.

Hazır çözümlere yönelen firmaların çoğunluğu, tercih ettikleri paketleri; arka planda yatan "felsefeyi" tanımadan veya kendi şirketleri için tutarlı ve ayrıntılı bir fayda/etkinlik analizi yapmadan satın almakta hatta implemente etmeye başlamaktadırlar. Bu durumun iki temel nedeni :

(i) öncelikle tepe yönetimlerin zor, pahalı ve uzun süre gerektiren işletme yazılımları ve IT çözümlerini şirket içinde geliştirmek yerine, hazır yazılım ve IT çözümlerine yönelerek bir çırpıda "yazılım" derdinden kurtulmak arzusu, - ki bir yere kadar mazur görülebilir - (Unutulmayalım, her yazılım geliştirme ve IT çabasının en zor safhası sistem analizidir )

(ii) keza tepe yönetimlerin, paket alarak işletme ve yönetim sorunlarına gerçekte ancak derinlikli ve zahmetli çoğu kez şirket içinde ciddi gerilimlere yol açacak analizlerle çözüm aramak yerine, sözde "radikal" bir kararla sorunlara tek hamlede neşter vurmak ve yeni bir sayfa açmak isteği, bazı vakalarda isterisi :)) ...

Meslek hayatım boyunca beni IE olarak en çok rahatsız eden ve bir yerden sonra da meslek etiğime ciddi hasarlar veren bir konudur, burada vurgulamak istediğim. İnanıyorum ki pek çoğumuzun başından geçmiştir.

Tepe yönetimleri sorunlu
IE olarak, eğitimimiz gereği ama daha çok hakkımızdaki yanlış kabul ve inancların kurbanı olduğumuzdan herkeslerden önce bu paket seçimi ve implementasyonu işlerine memur ediliriz. Oysa ki, "sistem yaklaşımı" dediğimiz anlayışın ilk adımları "problemlerin formülasyonu" ve "analizi"dir. Yeni meslekdaşlarım görecekler, gerçek iş yaşamında tepe yönetimlerin bizden en az talep ettikleri çalışma da ne yazık ki, budur. Bir işletmede yetki ve sorumluluk sahibi kılınmadan öyle kendi başına gerçek analizler yapmak da mümkün ve akılcı olmadığından, IE yaklaşımının bence en zayıf yanı da bu derttir.

Nedendir bilmem, işletmeler bu adımları çabucak geçmek, hızla ve ne pahasına olursa olsun bir çözüme varmak temayülündedir. Problem analizi adımının atlanmasının sonraki aşamalarda neden olduğu kayıplar ve israflar çokluk dikkate alınmaz. İfade etmeye çalıştığım bu sorunlar en çok da hazır paketler alınırken ve implemente edilirken tezahür etmektedir. Zira hazır ve fevkalede iyi pazarlanmış "çözüm" önümüzde dururken zor yola sapmayı kimse iştemeyecektir. Kaldı ki, sorunlar ne hikmetse herkesin malumudur (!), ve yeni paket bunlara otomatik (!) olarak çözecektir. IE olarak bu konulara zaten yatkın olduğumuzdan bizlerin bu işi en hızlı biçimde sonuçlandırılması beklenmektedir. vs. vs.

Genç mesledaşlarım, biliniz ki bu sözlerin hepsi tevatürden öte değer taşımamaktadır, aslında. Çünkü hiç bir ciddi mühendis bir şeyi ölçmeden ve çözümlemeden o konu hakkında bilgi sahibi olamaz. Olmamalıdır da...

Kuşkusuz gelen hazır paketler de bizler gibi bu konuda bilgi ve deneyim sahibi kişilerce geliştirilmektedir. Hiç kuşkusuz bu paketleri öneren firmalar da oturup konuya dehşetli kafa yormaktadır, ama bu firmalar birincil önceliği dünyanın en iyi MRP II / ERP veya BPR paketini yazmak değildir, onların birinci önceliği pazarlanabilir bir çözümü üretip satabilmektedir. O nedenle, başarılarının ölçüsü “ne kadar çok yerde uygulandıkları” olarak takdim edilmektedir. Sonra paket geliştiren firma elbette müşteri desteği vermektedir, ama şirket içinde implementasyon konusuna istese dahi müdahil olmasını beklemek inandırıcı değildir. Biz kendimizi bilmezken, başkalarından mucize ilaçlar ummak saflıktır. Oturup kendi yağımızla implementasyona başladığımızda, "problem analizi" adımı es geçilmiş ise çok ama çok canımız sıkılmaktadır...

Çözüm yaklaşımlarını ‘paket’ olarak görürsek..
Oysa ki ne MRP II / JIT, ne TQM, ne ERP ne de BPR bir yazılım paketi uygulaması değildir. Bu felsefeler global ve evrensel yapılara göre kurulmuş ve yönetilen işletmelerin "hakiki" sorunlarına birer "gercekçi" ve "doğru" çözüm yaklaşımıdır. Özünde hepsi de işletmelerin "verimlilik" ve "etkinlik" sorununa çözüm önerileri getirmektedir. Gelişen globalleşen piyasaların talepleri bu çözümlerin ancak IT teknolojileriyle desteklenirse istenen ölçüde hızlı ve etkin uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Yoksa sorun "haydi oturup bir paket yazalım" sorunu değildir ve asla da olmayacaktır. O nedenle de, IE disiplini her zaman işin içinde olmaya devam edecektir. Bu nedenle hiç bir paket çözümünün IE fonksiyonunu ortadan kaldırması bence mümkün değildir.

Sözü dağıtmadan yazmak istiyorum, herhangi bir şirkette sorunun "MRP II , ERP veya BPR paketi tercih etmek ve implemente etmek" olarak tanımlanması başka, "MRP II, ERP, TQM veya BPR felsefeleri kullanarak işletme sorunlarına yeni çözümler getirmek" olarak tanımlanması bambaşka şeylerdir. Sağlıklı bir çalışmada, birincisi olsa olsa ikincisinin tali bir safhası olabilir.

Tabii ki, her iki konu da bir IE çalışma alanı olup, aynı ölçüde gereklidir. Bu duruma bakılarak acaba hangisi daha çok IE disiplinine uygundur demek anlamsız ve gereksizdir. Her iki alanda da başarıyla çalışan pek çok IE bulunmaktadır. Bu bir kariyer seçimi ve yönelimi konusudur. Ama yukarıda belirttiğim "paket mi, felsefe mi" sorusu hiç değişmemekte ve doğru seçimi beklemektedir.

’Paket’leri eğitim sürecine katmak yararlı olur
IE bölümüne hazır çözüm sağlayan firmaların kendi paketlerini sağlamaları, lisans/lisans üstü derslerde ve tezlerde bu paketlerden yararlanılması fevkelade isabetli bir olaydır. Paketlerin  mezunlarca tanınması ve okulda belli ölçüde kullanılmış olması gerek "PIS", "System Design" ve "System Management" derslerinin kalite ve başarısı arttıracağı gibi, mezunların ileride iş hayatına atıldıklarında paketleri kullanmayı öğrenmekten daha çok analiz/uygulmaya zaman ayırmasına olanak sağlayacaktır. Bu paketleri kullanan eski mezunların da katılacağı ve gerçek iş problemlerinin çözümlerinin araştırılacağı workshop'ları okulda düzenlemenin ise hepimize sayısız yararı olacaktır. Konuya yakın eski mezunların gerek paketler hakkında gerekse felsefeler hakkında verebileceği seminerleri ise merakla beklediğimizi söylemek isterim.

Yukarıda yazmaya çalıştığım fikirler, meseleye bir bakış açısı getirmek gayretimdendir. Büyük bölümü hepinizin malumu. Bu adam "ne diye bildik şeyleri tekrarlıyor" derseniz, insanın en çok en iyi bildiği ve ya bildiğini sandığı konuda hata yapmak alışkanlığını naçizane anımsanması isteğimdir.
Gereksiz yere mail'i uzatmamak için fikirlerimi destekleyecek örnekleri burada vermek istemedim, inşallah bir başka sohbete...
Sağlık dileklerimle,

Mehmet Nadir ERHAN '85

Birikimler

 

Ana Sayfa

Birikimler