Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının e-dergisidir.

MRP II/ERP

Ana Sayfa

SAP -APO

Türkiye'de SAP gerçeğini, bu kez de Murat'ın değerlendirmesiyle, ilgi ve kaygıyla izliyor ve genelde görüşlerine üzüntüyle katılıyorum. Ancak SAP uygulamasını, olması gerektiği gibi gerçekleştirmiş ve yeni açılımlara çok çabuk ayak uyduran şirketler de tanıyorum Türkiye'de.

Ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Deniz'in çalışmasında sözü edilen bir başka konu da "Supply Chain Management" idi. Geleneksel ERP sistemlerinin bir kurumun dört duvarı içerisindeki prosesleri entegre ederek verimlilik artışı sağladığını söylemiş ve günümüzdeki uğraş alanlarından birinin de -Internet ve ilgili teknolojilerin gelişmesiyle birlikte- kurumlar arası entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması olduğunu belirtmiştik. Bu güncel yaklaşım, Murat'ın "İyi de SAP'nin başka sektörlere de satılabilirliğinden bana ne?" geleneksel yaklaşımına ters düşüyor tabi!

Bu konuda sizlere SAP ürünlerinden biri olan APO (Advanced Planner and Optimizer) hakkında bilgi vermek istiyorum. İçeriğin yüklü olması nedeniyle açıklamalarımı bölüm bölüm yapacağım. Bu yazıda sizlere, "constraint-base" planlama ve optimizasyon felsefesiyle çalışan bu entegre sistemin modüllerini kısaca tanıtacağım. Modüller bundan sonraki bölümlerin başlıkları olacak. Türkçe'ye çevirirken komik duruma düşmemek için ("Collaborative Planning"in Türkçesine "İşbirlikçi Planlama" dışında öneriler bekliyorum!) ana terimleri İngilizce kullanacağım.

SAP APO (Advanced Planner and Optimizer) MODÜLLERI:

- Collaborative Planning:
Kurumlara, iş ortaklarıyla birlikte işbirliği yaparak tedarik zinciri planlaması yapmalarına yardımcı olan işlevleri sunar.

- Supply Chain Cockpit:
Özel olarak tasarlanmış bir grafik ara birim yardımıyla, tüm aktivite ve uygulamaların kuşbakışı modellenmesi, izlenmesi ve yönetimine yardımcı olur.

- Demand Planning:
Talep değişim ve dalgalanmalarını belirleyip, inceleyip uygun ve dinamik talep tahminleri üretir.

- Supply Network Planning:
Satın alma, üretim ve nakliye proseslerini talebe uyarlayarak tüm tedarik ağını dengeler.

- Production Planning & Detailed Scheduling:
Üretim sürecini kısaltmak ve pazar talebindeki değişimlere çabuk cevap verebilmek için kaynak kullanımını optimize ederek tek tek üretim çizelgesi hazırlar. (Burada kullanılan metotlardan birinin TOC, "Theory of Constraints" olduğunu söylemeliyim.)

- Global Available-to-Promise:
Gerçek zamanlı stok kontrolu ve sofistike benzetim modelleri ile tedarik ve talep dengesini dünya çerçevesinde uyarlayarak, müşterilere güvenilir teslim tarihleri verir.

Kaynak: http://www.sap.com/solutions/scm

Not: Deniz'in belirttigi son konu CRM, "Customer Relationship Management" idi, konuyla ilgili arkadaşlardan katkı bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla.

=====
Ozan Ay '82

SAP Consultant
Intelligroup Europe Ltd.
Del Monte House, London Road, Staines TW18 4JD, UK
Mobile: +90 532 454 7303
E-mail: ozan.ay@intelligroup.co.uk

Birikimler

 

Ana Sayfa

Birikimler