Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

sistEM'in Kimliği
 

sistEM; ODTÜ mezunu Endüstri Mühendislerinin 2000 yılı Eylül'ünde oluşturdukları bir paylaşım ortamıdır, 1998 yılı Mayıs'ından bu yana kullandıkları Liste'yi (metu-ie-alumni) bütünleyen bir unsurdur. "Dışarıya" da ses verir ve "dışarıdan" ses de alır.

sistEM tamamen gönüllülük esasına göre yürütülmektedir. Editörlüğünü, bu aşamada, kuruluş girişimini üstlenen Nezih Yaşar yapmaktadır. Dağar bölümünün Editörü ise Mehmet Gümüş'tür (Aralık 2001). Barındırmayı ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü üstlenmiştir. sistEM, temel olarak, 800'den fazla üyesi olan Liste'den beslenir.

sistEM'in sunucuya aktarımını bir yıl boyunca Tayfun Asker sağlamıştır. Bu görevi şimdi Ulaş Özen yürütmektedir.

sistEM'in menüsü, konu çeşitliliğini açıklamaktadır. Sayfaları arasında bir tur attığınızda, sistEM'in çok büyük bir ihtiyaç kümesini yanıtlayabilme potansiyelinde olduğu görebilirsiniz.

sistEM'in bir yıl içerisinde oluşturduğu birikim, olabilecek olanın çok küçük bir bölümü olmasına rağmen, önemli bir boyuta ulaşmıştır. 

Endüstri Mühendisliği ile ilgili temel bilgilerin bir bölümü doğrudan sistEM'den elde edilebilir.  Dağar ve Siteler ile ilk adımlar atılmıştır.

Birikimler, Ülke Gündemi ve Biz Bize henüz hareket kazanmaya başlayan, etki gücü yüksek bölümlerdir. Bu bölümlerde yazılanların hayatı doğrudan etkileme potansiyeli çok yüksektir.

Liste'nin ODTÜ mezunu Endüstri Mühendisleri arasında yarattığı iletişim ve etkileşim ortamı sistEM aracılığıyla güçlenme ve genişleme şansı bulmaktadır. İkinci yıl bu doğrultu dikkate alınarak kullanılmalıdır.

İlk veriler, sistEM'den öğrencilerin de önemli ölçüde yararlanacağını göstermektedir. 

sistEM'i geliştirmek için harcanacak çabaların olumlu sonuçlar verdiği görüldükçe bu çabanın artacak olması da önemli bir potansiyele işaret etmektedir.

sistEM, ODTÜ'lü olmasından bağımsız olarak; bütün endüstri mühendislerinin, endüstri mühendisliği öğrencilerinin, meslek seçimi aşamasında olan öğrenci ve velilerin, her kurumdan ve her düzeyde yöneticinin, yani çok geniş bir kesimin yararlanmasına açıktır. Bu geniş kesim şöyle düşünebildiğinde çok büyük bir dönemeç geçilmiş olacaktır: "Aradıklarımın karşılığını sistEM'de bulamadım, fakat sorarsam mutlaka yardımcı olacaklardır. Sahip oldukları 'sistem' bunu çözer."

Bütün cümleler potansiyele vurgu yapmaktadır: Birinci yılın sonunda, potansiyelin çizgileri netleşmiştir. Önümüzdeki dönem, harekete geçmeye daha fazla ağırlık verilmesini gerektirmektedir.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler