Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

IV. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

12-13 Aralık 2003

 
(MMO sitesinden aktarılmıştır.)

Bu dönem 12-13 Aralık 2003 tarihlerinde Denizli’de dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı’nın hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kurultayla ilgili bildiri konuları, bildiri değerlendirme kriterleri, Kurultay Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulu üyelerinin bilgileri ise şöyle;

KURULTAY AMAÇ
• EİM’lerin eğitimini, altyapı çalışmalarını değerlendirmek.
• EİM’lerin gelişimini ve bu alandaki istihdamı ortaya koymak.
• EİM’lerin etkin ve yaygın çalışmalar sürdürebilmesi için, çalışma koşullarını ve sorunlarını irdeleyerek, ihtiyaçlarını belirlemek, yeni perspektifler oluşturmak.
• EİM-MEDAK’ın daha etkin ve katılımcı düzeyde çalışmalar yürütmesini sağlamak, Oda bünyesinde örgütlülüğünü geliştirmek, elde edilecek bilgileri ve birikimleri paylaşarak toplumsal yarara dönüştürmek, Ülke ve Dünya sorunlarına bakışını ortaya koymak.
• EİM’lerin dünyada ve ülkemizin değişen koşullarında konumunu, yeni teknolojileri ve geleceğini değerlendirmek, gelecekte EİM’lerin alacağı rolleri belirlemek.

KURULTAY BİLDİRİ KONULARI

1. EİM'lerin Eğitimi
• Türkiye'de ve Dünya' da Uygulanan EİM Programları
• EİM Öğrencilerinin Profili ve Meslekleri Hakkındaki Görüşleri
• EİM'lerde Lisans ve Lisansüstü Eğitimi
• EİM Ara Elemanları
2. İstihdam, Çalışma Alanları, Çalışma Koşulları
• Uzmanlık ve Çalışma Alanları
• Çalışma Koşulları
3. EİM Uygulamaları
• İmalat İşletmeleri Uygulamaları
• Hizmet Sektörü Uygulamaları
• Kamu' da Uygulamalar
• Bilişim Sektörü Uygulamaları
• Lojistik Sektörü Uygulamaları
• EİM Uygulamalarında İnternet Kullanımı
• Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları
4. EİM'lerin Mesleki Yetkinlik ve Toplumsal Sorumlulukları
• İşletmelerin EİM'lerden Beklentileri
• EİM'lerde Mesleki Yetkinlik
• EİM'lerin Toplumsal Sorumlulukları
5. EİM Uygulamalarında Yeni Teknolojiler ve Gelecekte EİM'lerin Alacağı Roller
• EİM Uygulamaları İçin Yeni Teknolojiler
• Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinim EİM'lere Etkisi
• EİM'lerin Gelecekteki Konumu

BİLDİRİLER
1. Bildiriler, baskı için yeniden düzenlemeye gerek duyulmayacak biçimde hazırlanmalıdır. Bildiriler A4 boyutundaki kağıda, sol, sağ, alt ve üst sırasıyla 3-2-3-3 cm olacak şekilde tek sütun olarak yazılmalıdır.
2. Bildiri dili Türkçe’dir.
3. Bildiriler daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
4. Varsa şekil, grafik ve diğer çizimler net olmalı, olanaklı ise negatif gönderilmelidir. Bildiri metinleri üç nüsha olmalı, orijinal fotoğraf ve çizimler birinci nüshada olmalıdır. Ek olarak Bildiriler 1,44 MB-3.5", PC uyumlu diskette Microsoft Word programında, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile yazılmış olarak gönderilmelidir.

BİLDİRİ ÖZETLERİ
Kurultayda ele alınması öngörülen konularda, sunulmak istenen bildirilerin 200 kelimeyi aşmayan özetleri en geç 30 Haziran 2003 tarihine kadar Yürütme Kurulu’na ulaşacak biçimde gönderilmelidir.

BİLDİRİ GÖNDERME
Bildiriler en geç 30 Eylül 2003 tarihine kadar yazım kurallarına uygun olarak Yürütme Kurulu’na ulaştırılmalıdır.

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
Kurultayda sunulacak bildiriler Danışmanlar Kurulu’nda uzmanlar tarafından belirlenecektir. Kurultayda sunulamayan bildirilerden uygun bulunanlarda sunulanlarla birlikte bildiriler kitabında yer alacaktır.

KURALTAY DÜZENLEME KURULU
Elif ÖZTÜRK MMO Merkez
Nergis BİLGİN MMO Merkez
Hünkar KARAMAN MMO Merkez
Dilek ÇALIŞAN EİM MEDAK
Tülay ÇÖRDÜK EİM MEDAK
İskender ERBİL EİM MEDAK
Fikret EKİCİ EİM MEDAK
Ertuğrul KEMALOĞLU EİM MEDAK
Orhan SAĞLAM EİM MEDAK
Nedret YAYLA EİM MEDAK
Ayten AKTAŞ EİM MEDAK
Zeynep AZAKLI EİM MEDAK
Hayriye Ayça BABA EİM MEDAK
Yusuf KAPLAN EİM MEDAK
Önder KAYIKÇI EİM MEDAK
Doğan MAHALLELİ EİM MEDAK
Osman ZÜMBÜLOĞLU EİM MEDAK
Nihat ANGI MMO Ankara Şube
Ali DENİZ MMO Denizli Şube
Yrd.Doç.Dr.Aşkıner GÜNGÖR MMO Denizli Şube
İlyas EROL MMO Denizli Şube
İbrahim ŞENCAN MMO Denizli Şube
İsmail HORASAN MMO Denizli Şube
Musa Yücel KOCATÜFEK MMO Denizli Şube
Recep AKDAĞ MMO Diyarbakır Şube
Doç. Dr. Emin KAHYA MMO Eskişehir Şube
Gürel ÇELİKEL MMO İstanbul Şube
Seçkin ŞİŞMANOĞLU MMO İzmir Şube
Hüseyin GÜZELAYDIN MMO İzmir Şube
Necip ATILGAN MMO İzmir Şube
Turgay ŞİRVAN MMO İzmir Şube
Mehmet Reha GÜLLÜ MMO Kocaeli Şube
Yakup KARA MMO Konya Şube
A.Nüzhet ALTUNİÇ MMO Samsun Şube
Suat ÖNDER MMO Zonguldak Şube
Mehmet Selim AKTÜRK End.Müh.Dergisi Yayın Kur.
Nilgün BAYDAN End.Müh.Dergisi Yayın Kur.
H. Kürşat SERTPOYRAZ End.Müh.Dergisi Yayın Kur.
Satı UYAR End.Müh.Dergisi Yayın Kur.
Levent KANDİLLER End.Müh.Dergisi Yayın Kur.
Kenan TURHAN End.Müh.Dergisi Yayın Kur.

KURULTAY YÜRÜTME KURULU
Ali DENİZ MMO Denizli Şube
İlyas EROL MMO Denizli Şube
Önder KAYIKÇI MMO Denizli Şube
Tayfun ÇAYLAN MMO İzmir Şube
Fikret EKİCİ MMO İzmir Şube

KURULTAY SEKRETERİ
İskender ERBİL MMO Denizli Şube

DANIŞMANLAR KURULU
Ali ABALIOĞLU
Prof. Dr. Sudi APAK
Prof. Dr. Mehmet ATILGAN
Prof. Dr. Nimetullah BURNAK
Aykut ÇAM
Doç.Dr. Cafer ÇELİK
Prof. Dr. Muhsin ÇİFTÇİOĞLU
Erdal EMEL
Prof. Dr. Bilge ERDİLLER
Prof. Dr. Nesim ERKİP
Doç.Dr. Rızvan EROL
Prof. Dr. Hasan ESKİ
M. Ziya GÖZAÇAN
Prof. Dr. Çağlar GÜVEN
Ferial Arnas IŞIK
Süleyman İLGERİ
Prof. Dr. Kemal İNAN
Can KABAKÇI
Uğurhan KARCILI
Dr. Barbaros KON
Fatih KONYALIOĞLU
Ahmet KURT
Prof. Dr. Ekrem MANİSALI
Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU
Prof. Dr. İlhan OR
Yrd. Doç. Dr. Azer ÖNEL
Önder ÖNER
Mehmet ÖZDEMİR
Doç.Dr. Ahmet PEKER
Halil POSACI
Ufuk SAKA
Latif SALUM
Prof. Dr. Yılmaz SEKİN
Prof. Dr. Zerrin Aladağ SELÇUK
Prof. Dr. Nahit SERASLAN
Ahmet SİNKİL
Nuri SÖZKESEN
Prof. Dr. İbrahim ŞANLI
Prof. Barbaros TANSEL
Servet TETİK
Prof. Dr. Ertuğrul TOKDEMİR
Prof. Dr. Salih Zeki TUTKUN
Abdülkadir USLU
Prof. Dr. Mazhar ÜNSAL
Doç. Dr. Ramazan YAMAN
Prof. Dr. Gönül YENERSOY

İletişim

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Uçancıbaşı Mah. No:4/3
561 Sok. TMMOB İş Merkezi No: 4/3 DENİZLİ
Tel : 0258 263 36 38
Faks : 0258 263 88 66

http://www.mmo.org.tr/denizli/eimk

e-mail : denizli@mmo.org.tr

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler