Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Yerli Yabancı Dil Eğitimi Kitapları
 
Yabancı Dil Eğitim kitapları yayıncısı (yerli) olarak, İngilizce eğitim olmasa da İngilizce Dil Eğitimi konusunda bir kaç şey söylemek istiyorum (ikisi ayrı konular olmalarına rağmen sıkça karıştırılırlar).

Orta öğretimde yabancı dil eğitimi (ağırlıklı olarak İngilizce), ancak belli okullarımızda uygulanabilmektedir. Anadolu Liseleri, Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler (Süper Liseler), Fen ve bazı Meslek Liseleri ile Özel Liselerimizin oluşturduğu bu grubun oranı, öğrenci sayısı açısından %5 i geçmez. Diğer Liselerimizde ise yabancı dil eğitim derslerinin adı var kendi pek yoktur. MEB'nın da zaten yıllardır böyle bir önceliği hiç olmamıştır. Ders programları, neredeyse 25, uygulama için devletin hazırlattığı kitaplar ise 20 yıllıktır. %5 lik grubun dışında kalanlar için devletin yabancı dil eğitimi planı-projesi-uygulaması bulunmamaktadır (ve onca tartışmaya rağmen hala yoktur). Eğitimde fırsat eşitsizliği bu olsa gerek.

Bu açıdan (yabancı dil eğitimi açısından), en azından bu %95 lik kısım için 'dilimizi, kültürümüzü ve milli bilincimizi' kaybettiğimiz konusunda çok endişelenmenize gerek yok.

Kalan %5 lik kısım için ise durum pek de parlak sayılmaz. Sınav maratonu onlar için erken başlar. Dershane okul arasına sıkıştırılan ilk gençlik yılları, ailelerin anlamsız yabancı dil saplantıları ve eğer kazanılırsa haftada 26 saat, yılda 35 haftalık, dünyanın hiçbir yerinde orta öğretim seviyesinde uygulaması olmayan Lise Hazırlık Sınıfı. Ama işte hepsi oraya kadar. İstisnai okullar dışında hazırlık sınıfı sonrasında yabancı dil eğitiminin sürdürülebilir bir düzeyde devam ettiğini söylemek mümkün değildir. Bu durum üniversitemizde yapılan İngilizce yeterlilik sınav sonuçlarında da açıkça izlenebilir. ODTÜ YDYO'na bir sormak lazım, kolejlerden, anadolu liselerinden gelen öğrencilerin başarı durumu ne? Ne kadarlık kısmı Hazırlık okumak zorunda kalıyor veya takviyeli İngilizce alıyor?

Anglomanlıca (Code Mixing) anadili konusunda bazı yetersizliklerin olması halinde sıkça karşılaşılan bir durumdur (özellikle iki dilli yetişen çocuklar için ciddi bir iletişim problemidir). Sonradan kazanılan dil becerileri, yetişkinler için aynı düzeyde iletişim sorunları yaratmaz. Türkçemizin bu durumdan ne kadar zarar gördüğü ise ayrı bir tartışma konusudur.

MEB in gizli kadrolar aracılığıyla İngiliz ve Amerikalılar tarafından yönetilip yönlendirildiği konusunda, son 10 ayda 4 tane olmak üzere, Milli Eğitim Bakanları, Talim ve Terbiye Kurulu dahil bu bürokrasiyle mesaisi olan biri olarak bende bilgi, düşünce yok. Sayın Sinanoğlu'na sormak lazım böyle bir tespite nasıl ulaştı.

İthal kitaplar konusuna gelince. MEB liselerde yabancı dil eğitimini çözemediği gibi bu konuyu da çözememiştir. Öğrenciler/veliler, sayısı 3-4 ü geçmeyen ithalatçı firma/yayınevinin eline teslim edilmiştir. Bu kitaplar fahiş fiyatlarla üstelik nedense ithal edilerek satılır. Kitaplar 3000 mil uzaktan tırlara yüklenir İstanbul da pazarlanır. Tekelci konumları o kadar güçlüdür ki burada basım yapmayı dahi düşünmezler. Bir bilgi daha, Yunan firmaları çeşitli aracı firmalar üzerinden Türkiye'de önemli pazar payları elde etmişlerdir. Yunanlı iş adamlarına karşı olduğumdan değil ama yerli üreticiler bürokratik sınırlamalarla engellenirken, ithalatçı firmaların rahatlığı anlaşılır gibi değildir.

Lafı çok uzattım. Tam iki yıldır BBC ile birlikte hazırladığım, yerli üretim Lise İngilizce Ders Kitapları için onay almaya uğraşıyorum. Üstelik onay alınması halinde bu kitapların fiyatlarını MEB belirleyecek. (TRL olarak, ithallerin neredeyse onda biri). Henüz başaramadım, sanıyorum bu yıl da başaramıyacağım.

Selamlar

Ali Erdoğdu 91 CE - 03 IE

Çar 16.04.2003 12:20
[METU-IE-ALUMNI:10096] Yabancı Dil Eğitimi

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler