Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

III. Ulusal Endüstri/İşletme Mühendisliği Kurultayı

tmmob makina mühendisleri odası

 
(Aşağıdaki bilgiler Kurultay 1. Duyuru Broşürü'nden aktarılmıştır)

"Endüstri-İşletme Mühendisliği'nin Dünü Bugünü Yarını"
19-20 Ekim 2001
Kocaeli Üniversitesi
Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Uygulama Oteli Derbent/Kocaeli

"Sunuş
Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde önemi her geçen gün daha da artan Endüstri ve İşletme Mühendislerinin (EİM'lerinin) Odamız bünyesindeki örgütlülüğünü geliştirmek ve elde edilecek birikimleri paylaşmak, toplumsal yarara dönüştürmek amacıyla, 19-20 Ekim 2001 tarihlerinde İzmit'te 3. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI gerçekleştirilecektir. İlkinde, EİM'lerin Eğitimi ve Mevcut Durumu konusunun ana tema olarak ele alındığı Kurultay'ın ikincisinde Sanayi ve Hizmet sektörlerinde EİM'lerin istihdamı üzerinde durulmuştur. Kurultay'ın üçüncüsünde EİM'lerin geçmiş ve mevcut durumundan hareketle geleceğine ilişkin görüş ve tespitlerin oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda,
* EİM'lerin Kendilerini Bugüne Kadar Nasıl İfade Ettikleriyle, Dünü;
* Nerelerde İstihdam Edildikleri, İş Yaşamında Koyduğu Katkılarıyla, Bugünü;
* Dünya'daki Gelişmeleri İzleyerek Yarının Hazırlanması;
Çerçevesinde dününü, bugününü ve geleceğini değerlendirerek ülke sorunlarına bakışını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Üçüncü kez gerçekleştirilecek olan Kurultay'da ülkemizdeki tüm EİM ve EİM öğrencilerinin katkı ve katılımını sağlamak, öncelikli amacı oluşturmaktadır. Ortak özlemimiz olan ülkemizin çağdaş, sanayileşen ve üreten bir ülke olması hedefine ulaşmasında bu platformun da katkı sağlayacağı inancındayız. Bu anlayışla "Endüstri-İşletme Mühendisliği'nin Dünü Bugünü Yarını" ana tema kapsamında gerçekleştirilecek 3. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI'ında aşağıdaki konular yer alacaktır. 

  • Bilişim Teknolojilerinde EİM
  • Enerji Politikalarında ve Teknolojilerinde EİM 
  • Üretim Programlamadan Bilgi Teknolojilerine EİM
  • Lojistik ve Dağıtım Süreçlerinde EİM
  • Eğitim Teknolojileri ve EİM 
  • Yönetim Yaklaşımları ve EİM (Stratejik Planlama, Kalite, Sistem, Kamu Yön., Sağlık, Gıda, Finansman...)
  • EİM Örgütlülüğü

Kurultay 19-20 Ekim 2001 tarihlerinde Kocaeli'nde yapılacak, iki gün süresince sunulacak bildirilerin, okunma, tartışılma ve değerlendirilmesi biçiminde açık oturumlara ve panellere yer verilecektir." 
Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu, Danışmanlar Kurulu ve Kurultay Sekreteri'nin adlarının listelendiği duyuruda ayrıca bildirilerle ilgili açıklamalara yer verilmiş ve iletişim olanakları belirtilmiş: 

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Soydan İş Merkezi No:34 K.3 D.100 41300 İZMİT
Tel: 0.262. 324 69 33 - 34
Faks: 0.262. 322 66 47
E-posta: kocaeli@kocaeli.mmo.org.tr

"Bildiriler İçin Genel Bilgiler
Bildirilerin sipariş üzerine toplanması düşünülmüştür. Ancak belirtilen konularda bildiri sunmak isteyenler, seçtikleri konu ve açıklamalarla ana başlıklarını 01 Mart 2001 gününe kadar, kısa özgeçmişleri ile birlikte TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'ne göndermelidir.
Bildiriler için son gönderme tarihi 10 Ağustos 2001'dir. Gönderilen bildiriler değerlendirme kurulunca değerlendirilecektir. Kurultayda sunulacak bildirilerin sorumluluğu bildiri sahibine aittir.
Bildiri sunanların yol ve konaklama giderleri Oda'mız tarafından karşılanacaktır."

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyanların yukarıda verilen iletişim olanaklarını kullanmaları gerekmektedir.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler