Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Üzerine

Sinan Kayalıgil, Can Kabakçı, Nezih Yaşar, Umut Gür


Kurultay Sonuç Bildirgesi

 

[METU-IE-ALUMNI:13904] 4. Endüstri-İşletme Müh. Kurultayı
Denizli'de yapılan, bence şimdiye kadarki en başarılı kurultaya katılıp döndüm.
350 nin üzerinde katılımcısı vardı.
Öğrenci yoğunluğu eskiye oranla daha makul düzeydeydi. www.mmo.org.tr'de yakında yayımlanacak Kurultay Bildirgesi taslağını bekleyin.
Tartışılabilecek ilginç konular olacaktır. İlk kez EM meslek uygulamaları ve eğitimi konusunda somut öneri ve tanımlama gayretleri bulunacak bildirgede. Yanlışları da var, kanımca, ama iyi niyetle hazırlandı.
Düşündüklerinizi MMO'nun ilgili adresine yazmanız, bildirge taslağını etkileyip, kamuoyuna sağlıklı bir duyuru yapılmasını sağlayacak.
Sinan Kayalıgil ‘78
Paz 14.12.2003 15:16


***
Merhaba, Kurultaya cumartesi günü katıldım.
Kurultay sonunda okunan taslak sonuç bildirgesinde endüstri mühendisliği uzmanlık alanları tanımlanmaya çalışılıyor. Bu konu üzerinde ListEM üyelerinin mutlaka söyleyeceği şeyler, yapacağı katkılar vardır. Konunun yalnızca MMO web sitesinde değil, bu listede de tartışılacağını umuyorum.
Aralarda görüştüğüm arkadaşlara Endüstri Mühendisliği Terimler Sözlüğü'nden bahsettim. İlgi çeken bir konu. Daha geniş kitlelerin tanıması için oda bültenlerinde yayınlanacak, oda iletişim listesine, mevcut 34 EM bölümüne ve öğrenci topluluklarına gönderilecek bir metin hazırlanabilir. Bu konuda elimden geleni yaparım.
Selamlar,
Can Kabakci'96
Pzt 15.12.2003 08:33


***
Aşağıdaki sonuç bildirgesini biri listEMe yollar diye bekledim olmadı. Daha öncekileri de ben yollamıştım; gene bana kaldı. Daha öncekilere de doğru dürüst bir tepki gelmemişti (ılki haric). Bakalım bu kez ne olacak? Dileyen http://www.mmo.org.tr/mmo/etkinlikler/etkinlik2003/eim sonuç bild.htm köprüsünden geçerek asıl adresinden de okuyabilir.
Ne kadar heyecanlanırsak heyecanlanalım, EM* Kurultayı'ndan çıkan ve bizim adımıza kamuoyuna duyurulan sonuçlar da işte bunlardır.
Kolay gelsin.
Nezih Yaşar
*Bilerek EİM değil de EM dedim; çünkü bu kurultaylara İşletme Mühendisi katılmaz; katılan da sadece bir kaza eseridir. 4 yıl öncekine katılan tek İM yoktu. 2 yıl öncekinde de ben görmedim. Bu yılkine katılmadığımdan bilmiyorum.
[METU-IE-ALUMNI:14206] RE: 4. Endüstri-İşletme Müh. Kurultayı
Date: Sun, 11 Jan 2004 01:34:56


***
Günaydın,
Nezih Bey'e mesleki konulardaki duyarlılığı konusunda teşekkür ederim.
Bildirgedeki EM uzmanlık alanlarının düşündürdükleri:
* Ülkemizde herkes herşeyi bildiği için, uzmanlık alanlarının da oldukça girift hale geldi. Şu mantık yürütmeye katılıyorum: "Endüstri mühendisiysem bu listedeki alanlarda uzman olarak çalışırım." Ama tersi? "Bu alanlarda uzman olarak çalışıyorsam endüstri mühendisiyim."
* Listede Bilişim sistemleri, sanıyorum 1. maddedeki Destek sistemlerine sığdırılmış. Bu alana daha çok vurgu yapılabilirdi.
* 1. maddedeki "Tasarım, Üretim ve Destek sistemlerinde planlama uzmanlığı"nın yanında bu sistemlerin tasarlanması konusunda da uzmanlığımızın olduğunu düşünüyorum.
* Burada İş etüdü uzmanlığı diye bir başlık var. Dar bir tanım olmuş. Verimlilik/ etkinlik/ etkililik kavramlarına yer verilebilirdi. Ama yine de Sinan Hoca'nin belirttiği gibi iyi niyetli somut bir adım olduğu için bu uzmanlık tanımlamaları bir başlangıç olarak kabul edilebilir.
Selamlar,
Can Kabakci'96
[METU-IE-ALUMNI:14213] RE: 4. Endüstri-İşletme Müh. Kurultayı
Pzt 12.01.2004 08:54


***
listEMe yazarken özen gösterdiğim bir çerçeveye sahibim:
ODTÜ mezunu EM olarak oluşturduğumuz bu mekanizmalar üzerinde duruyorum.
Mesleğimizin, Türkiyenin bugünü (gelecek 10-15 yıl için yani) açısından kritik görevleri olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, ODTÜ mezunlarıyla kısıtlanmamaya da özen göstermeye çalışıyorum. Bunlar da beni bu konuların dolaylarında dolaşmaya itiyor.
Bir de, zaman zaman, dünyanın gidişinden endişe ettiğimde; kendimce "mırıldanıyorum".
Bildirgedeki uzmanlık alanları, bütününün içine oturmadığından, olursa, bir tartışmanın buradan gelişeceğini beklemiyordum. Madem ki ses bu yandan çıktı; senin izinden gidip 3 şey söyleyeyim:
1. Bu tür uzmanlık tanımlarının yaşamdaki karşılıklarının neler olacağını kestirmekte güçlük çekiyorum. Senin ilk sorun kapsıyor belki de; "fizik ya da metalurji mühendisleri ya da işletmeciler Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanlık alanından kışkışlanacaklar mı?" mesela. İddia buysa, nasıl? Değilse, o zaman ne?
Başka türlü de sormayı deneyeyim: inşaat mühendisleri kurultaylarının sonuç bildirgelerinde de uzmanlık ana başlıkları böyle mi sunuluyor?
2. Bilişim sistemlerini ben sanki 1. maddede değil 4. maddede imiş gibi algılamıştım. Fakat marka uzmanını nereye koyacasın? İnsan kaynakları konusunda alıp başını gidenleri nereye? Ayrıca, benim işimin merkezinde her ne kadar kalite varsa da diğer altısında çeşitli "düz"lemler oluşturmadan da işimi yapamıyorum.
3. Belki de en başta, aradığımızın "iyi niyetli somut adımlar" olduğunda anlaşabilecek miyiz? Diyelim ki, hiç kimse itiraz etmedi (sen de, ben de söylediklerimizi geri alsak); tamam, önerilen bu "uzmanlık ana başlıkları" harika olmuş, kabul ettik desek, ben ya da sen bugün öğleden sonradan başlayarak neyi değiştireceğiz, neyi başka türlü yapacağız? Ya da kim bir şeyleri başka türlü yapacak?
Bana, soru yanlış soruluyor gibi geliyor? Ya da ben anlamıyorum.

Kolay gelsin.

Nezih Yaşar
Sal 13.01.2004 01:55


***
Can Bey'e de Nezih Bey'e de katılıyorum.
Ek olarak aklıma bi sürü bölük pörçük şey geldi, onları da söyle sıralayabilirim:
Diğer meslek odalarınca yayınlanmış "uzmanlık alanları" sınıflaması var mı acaba? Varsa onlar hangi alanlara göre sınıflama yapmışlar? (örneğin makina mühendisleri "termodinamik, statik ...vs" gibi mi yoksa "tekstil makineleri, takım tezgahları, ...vs" gibi mi ya da başka şekilde mi sınıflamışlar?)
"Uzmanlık" denen kavram öyle çok geniş bir alanı kapsayamayacağına (yani insan her şeyin uzmanı olamayacağına) göre, odanın belirttiği sınıflamanın alt detayları daha da önem kazanıyor.
Odanın belirttiği sınıflamaya alternatif olarak algılanmasın lütfen, ama hep birlikte düşünme sürecine belki ufak bir katkı yapar:
*Sistem yönetimi uzmanı: sosyal sistemler (insan kaynakları, kamu yönetimi ...), üretim sistemleri (üretim planlama, kontrol ...), bilgi sistemleri (...), kalite yönetimi (üretim süreci, tasarım süreci -belki de hizmet vs. üretim sistemi ayrımında- ...)
*İş geliştirme uzmanı: iş ve zaman etüdü, ergonomi

Saygılarımla.

Umut GÜR '98
Çar 14.01.2004 06:55


***
Konuya ilgi gösterenlerin artması çok sevindirici. Nezih, Can, Umut ne iyi ediyorsunuz. Devam..
Odanın, uzmanlık konusunda yaptığı en temel etkinlik "Meslek İçi Eğitim" (MİE)lerdir. Bunların neler olduklarını http://www.mmo.org.tr/miem/takvim.htm  adresinden görebilirsiniz. Doğrudan doğruya farklı uygulama bağlamlarına özgü bilgi ve beceri geliştirmedir. LPG, tesisat, araç projelendirme, İş Güvenliği, Asansör,...
Burada bizim düşünmemiz gereken, EM işlerinin de, kullanıldıkları bağlam ("context") ile değişiklik gösteren, bağlama özgü beceriler bulundurup bulundurmadığıdir.
Eğer, "Canım ne olacak, her karar probleminde bir amaç fonksiyonu, bir de kısıtlar vardır, ayrıca veri gerekir. Bunları bulur, doldurursun bir hazır pakete, alır sonuçları gidersin işin sahibine. O kişi ne isterse yapar, bize ne gerisı? " gibi naif bir genellemecilik yapılırsa, elbette uzmanlaşmayı atlayabiliriz. Ama bana öyle gelmiyor.
Yahut işin öbür ucundan tutup, " Arkadaş bizim derdimiz sistemin bütünüdür. Her sistemin bütünü de o kadar kendine özgüdür, o kadar kaotik, o kadar kendine hastır ki, dışarıdan uzmanı olunamaz. Girerim içeri, çalışır öğrenirim. Bana okulda öğrenme öğretilmedi mi? Yok öyle uzmanlık felan" deyip kestirip atabilirsiniz. Ama bana öyle de gelmiyor.
4. Kurultay'in önerdikleri arasında, nedense yalnız bu uzmanlık alanları konusu, listEMde daha çok ilgi çekti. Oysa, EİM olarak yetki talep edilecek (söz ve imza hakkı istenecek) konuların arayışı, bunlar adına üniversitelerde (32 bölüm olduk) verilen öğretimin yeterliği sorunu ve mesleğe bir toplumsal görev biçme arayışları, bence daha kritik.
Sinan Kayalıgil '78
Çar 14.01.2004 10:05

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler