Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Mezunlardan Bölüme DönütBirikimler

Biz Bize

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Köksalan Bölüm mezunlarının iletişim ortamı ListEM'e aşağıdaki çağrıyı gönderdi:

Mezunlarımıza Toplantı Çağrısı

16 Kasım 2013 Cumartesi, 10:00-15:00

İstanbul

Toplantı iki ana bölümden oluşacak.

10:00-12:00 Serbest Tartışma Bölümü

Bu bölümde mezunlarımızın, bölüm ve lisans programı hakkındaki görüşlerini ve iyileştirme önerilerini iletmelerini amaçlıyoruz.

13:00-15:00 Odaklı Tartışma Bölümü

Bu bölümün iki temel amacı var.

1. Lisans Programı Eğitim Amaçları (Program Educational Objectives, PEOs) ve Bölümün belirlemiş olduğu Öğrenci Çıktılarının (Student Outcomes, SOs) tartışılması.

PEOs http://www.ie.metu.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=460&Itemid=91

SOs http://www.ie.metu.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=459&Itemid=91

bağlantısında görülebilir.

2. Uyguladığımız anket sonuçlarının yorumlanması, özellikle iyileştirmeye açık olabilecek konuların tartışılması. Sonuçlarını mezunlar listesiyle paylaşmış olduğumuz mezunlar anketinin yanısıra, işveren anketi ve her yıl yeni mezun olan öğrencilerimize yaptığımız anketi (“Student Exit Survey”) PEO ve SO’ları değerlendirilmek için kullanıyoruz.


Bunun üzerine, toplantının Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde yapılmasına karar verildi. Toplantı değişik ortamlarda duyuruldu.

Hazırlıkların uygun bir biçimde yapılabilmesi için toplantıya katılmak isteyenlerin nyasar bildiğiniz im gmail.com ve koksalan aynı im metu.edu.tr adreslerinden en az birine bilgi vermesi gerekmektedir.


Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler