Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Öneriler


Murat Sal Erdin

 


 • Türkiyenin çok pahalı olan savunma konseptinden vazgeçmesi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ucuz ve etkili savunma stratejisine geri dönmesi gerekiyor
 • Değer katmayan tüm zorunlulukların kaldırılması. Buna ODTÜ mezunlarına yedeksubaylık yaptırmak yerine co-op yaptırarak ekonomiye ve kendisine katkıda bulunabilme imkanları verilmesi de dahil 
 • Büyük Türk Yatırımcılarının büyük tarım yatırımlarına girişmesi ve tarımın ülkenin temel becerilerinden biri olarak tesbit edilmesi. Başta Güney Doğu Anadolu sulama alanları olmak üzere ülkede dev tarım işletmeleri kurulması ve bunlara bağlı sanayinin geliştirilmesi 
 • Yönetim Kurullarına asker ve eski bürokrat ve siyasetçi atamalarının imkansız hale getirilmesi. Bana göre KİT Yönetim Kurullarına atanacak 30 yaşındaki ODTÜ mezunu bir IE'nin 10 emekli paşadan daha çok katkıda bulunacağını düşünüyorum 
 • Değer formülüne uygun zihniyet değişikliğinin bilhassa Türk İşadamlarına mutlaka gerekli olduğu ikna edilerek anlatılmalı. Şirket Yönetim sistemlerinin kalite, esneklik, rekabet edebilir maliyete ulaşmak için değer katmayan unsurların temizlenmesinin yanında değer katacak mesleki uluslarası bilgi paylaşım kuruluşlarına aktif üyelik, performans değerlendirme kriterlerinin yeniden yapılandırılmasına kadar bir dizi değişiklik yapılması
 • Milletvekili sayısının iki yüz elliye düşürülmesi. Çoğu eğitimsiz iş takipçisi bu adamların Türkiye'ye hiç bir katkısı yok. Ulufe dağıtarak yerlerini, çıkarlarını kollamaktan başka bir ise yaramayan bu insanların sayısının azaltılması, böylece siyasi görüşe oy verme geleneğinin yerleştirilmesi ve Bakanlık görevinde Milletvekili atamaları yerine Uzman atamaları düzeninin yaygınlaştırılması. Kısacası Türkiye'de siyaset yapma anlayışının değiştirilmesi 
 • Merkez Bankası özerk hale geldiği için onu listeden düşürüyorum. 
 • Yabancı sermayeyi çekebilmek için yukarıda sözünü ettiğim profesyonel devlet yönetcilerinin bizzat yabancı sermaye kuruluşlarıyla görüşüp, onlarla iletişim kurup, beklentilerini anlamaları, Bu konularda çalışacak bakanların mutlaka profesyonel başarılı şirket yöneticileri arasında seçilmesi. Çin'e Hindistan'a Bulgaristan'a Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'ne yoğun olarak giden yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesinin sağlanması 
 • Türkiye'ye her yıl artan şekilde yük olan Kıbrıs'a çözüm bulunması 
 • Bor madenleri işlemesi ve pazarlamsı işinin Koç-Sabancı ortaklığına devri, ve bu iki devin ulusal çıkarlar için bu kaynağı yabancılara bırakmamaları ve Cumhuriyet Tarihinde örnek olacak bir projeye girişmeleri. Nihai ürünleri yapanları da (buna silikon vadisindeki bir çok şirkette dahil), ortak yatırım için Türkiye'ye çekmeleri 
 • Haksız rekabet ortamı sağlayan yasaların ve kararların gözden geçirilmesi. Örnek: Migros devlet arazileri üzerine Market kuruyor, bunu çoğu yerde yaptı. Migros pahalı satıcıydı ve Türkiye'ye hiç bir ihracat katkısı da yoktu. Oysa Metro her yıl Türkiye'de yaptığı satıştan daha fazlasını Türkiye'den alıp Avrupa'ya ihraç ediyor. Bana göre Metro Türkiye'ye daha çok katkıda bulunuyor. Migros'a neden arazi verilsin ki. Bir ara ikisi birleşecekti ve büyük bir ihracat potansiyeli doğacaktı hem de yeni şirket Koç'un devlet arazileri avantasından yararlanacaktı. Türkiye'de suyun başında duran oyun bozanlık yapıp kendi kısa vadeli çıkarlarını ön plana koydu ve iş sonuçlanmadı 
 • Üniversite ders programlarının gözden geçirilmesi. Bizim okuldan mezun bir Endüstri Mühendisine Simülasyon dersi vermek yerine, bunun gibi Türkiye'de uygulanmayan ve şimdilik ihtiyaç duyulmayan derslerin birleştirilmesi, bunların yerine doğru dürüst İngilizce konuşan, daha çok kalite, daha çok malzeme yönetimi, daha çok modern üretim yönetimi teknikleri bilen insanlar yetişmesi. Simülasyonu kim kullanıyor ki, ama bir ERP yazılımı şirketiyle anlaşarak verilecek SAP dersi gerçekten bir değer katar. Doğru dürüst Microsoft Excel, PowerPoint kullanmayı bilmek, kalite konusunda daha çok ders almış ve Toplam Kaliteyi doğru dürüst öğrenmiş, İngilizce elektif değil de 4 yıl boyunca zorunlu dersler almış bir IE, daha çok değer üretir. Bırakalım uluslarası standartta okuyup yurtdışına 'Master' a gitmek isteyenler alsın Türkiye'de uygulaması olmayan dersleri. Bizim mezunlar önce İngilizce konuşabilsinler de. 
 • Mikro Yönetim ve her konuda detaylara girme alışkanlığı. Herkes ekonomi kötü diyor, tribünden seyretmek yerine konulara çözüm üretmek ve katkıda bulunmak gerekiyor 

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler