Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Mühendislik Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Sertifika Programı
 
Türkiye’nin dünya ekonomisi ile bütünleşmesi ilerlediği ölçüde işletmelerin piyasalarda tutunabilmesi de gitgide zorlaşacaktır. Keskinleşen rekabetle baş edebilmenin en sağlam güvencesi iyi yetişmiş insan gücüne sahip olmaktır. Önümüzdeki yıllarda gerek mal gerek hizmet üreten bütün işletmelerde, teknoloji yönteminden anlayan, modern imalat yöntemleri gibi teknik konulara aşina, paraya ve insan kaynaklarına bu çerçeve içerisinde yön vermesini bilen, iyi yetişmiş profesyonel yöneticilere olan talep hızla artacaktır.

Klasik iş idaresi okullarında yetişen yönetici adayları teknik konularda yetersiz kalırken, mühendislik eğitimi görenlerin de istenen düzeyde yönetim ve işletme becerilerine sahip olmadığı gözlenmektedir. Oysa globalleşen ekonomik koşullar artık daha iyisini gerektiriyor. Bütün dünyada görülen bu durum son yıllarda ABD ve Avrupa üniversitelerinde mühendislik yönetimi (Engineering Management) adı altında yeni bir eğitim programının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü üniversite senatosunun 15.8.1994 tarih ve 1994/8 sayılı toplantısında alınan 2 ve 3 nolu kararları ve Universitiy of Sunderland (İngiltere) işbirliği ile, halen çalışmakta olan yöneticiler ve yönetici adayları için bir mühendislik yönetimi sertifika programı hazırlanmıştır. Universitiy of Sunderland ilk kez 1995 yılında sunulun programın kendi “master of science” derecesine denkliğini kabul etmiştir. Bunu belgeleyen anlaşmanın onaylanmış bir örneği programı başarı ile bitirenlere verilmektedir.

Yaklaşık 300 saatlik kuramsal ve uygulamalı ders ile bir proje çalışmasından oluşan program iş saatleri dışında ve hafta sonlarında ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde sürdürülmekte ve bir takvim yılı içinde tamamlanmaktadır. Dersler ve tüm uygulamalar İngilizce'dir.

Kimler katılabilir: Programı izleyecek düzeyde ingilizce bilen, mühendislik, temel bilimler, işletme, ekonomi veya ilgli alanlarda lisans derecesi olan yöneticiler ve yönetici adayları

Sertifika programında yer alan konular:
• teknoloji yönetimi
• organizasyon ve insan kaynakları yönetimi
• yöneylem araştırması
• karar destek sistemleri
• endüstriyel ekonomi
• mühendislik ekonomisi
• proje yönetimi
• üretim yönetimi
• toplam kalite yönetimi ve diğer seçmeli dersler

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen (312) 210 28 05 numaralı telefonu arayınız.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler