Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

PerşEMbe'nin İşleyişi

 

PerşEMbe'nin Gelişi

Arçelik

 

PerşEMbe, Endüstri Mühendisleriyle işyerlerinde söyleşiler yapmanın kısa adıdır. PerşEMbe'nin ilk örneği Arçelik'ti. Arçelik perşEMbe'siyle yaşanan deneyimi yaygınlaştırmak elimizde. Arçelik'in ilk olmasında çok sayıda endüstri mühendisini bulundurması önemli bir rol oynadı. Fakat, bundan sonraki perşEMbe'ler için endüstri mühendisi sayısının çok fazla önemi yok. Önemli olan, anlamlı bulduğu işlevleri yüklenmiş endüstri mühendislerinin varlığı ve bunları bir biçimiyle ortaya çıkarıp sunulacak hale getirme görevini yüklenmiş ortamcı (gazeteci, medyacı, vb.) bir endüstri mühendisi.

Bu yazı; işyeri görüşmelerini gerçekleştirmeyi üstlenecek ortamcı endüstri mühendislerini özendirmek ve onlara yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Arçelik PerşEMbesi'nin ürünü ortada, nasıl geliştiği ve nelere özen gösterildiği üzerinde yeterince durarak, her işyerinin bir perşEMbesi olmasını sağlamak olanaklı hale gelir.

Ortamcı endüstri mühendisinin, içinde bulunduğu, çalıştığı işyeri için bir perşEMbe'ye kalkışması önerilmez. Sonuçta, profesyonel ortamcılar olmadığımızdan, çok fazla kurmaca bir manzara üretme olasılığımız artar. Bu nedenle, kendi işyerlerimiz üzerine anlatacaklarımızı görüşme ve söyleşiler üzerine değil kişisel projeler ya da öyküler üzerine kurmamız daha iyi olur. Fakat yabancı bir işyerini, yapılacak söyleşilerle; tanınır, bilinir kılma söz konusu olduğunda, her endüstri mühendisinin potansiyel bir ortamcı olduğunu göreceğiz.

Eski meslektaşlarımızın, ortamcılık görevlerini üstlenmesinin özendirici olacağını mutlaka vurgulamak gerekiyor.

Ortamcıya Gerekenler
Ortamcının minimum ihtiyacı bir ses kayıt cihazıdır. Hareketli görüntü ve ses kaydının bir arada yapılabilmesi lükstür ama reddedilemez. Ses kaydını en azından bir fotoğraf makinası destekliyorsa, ürüne bir şeyler daha eklenebilir. Dijital ses kayıt cihazı ve dijital fotoğraf makinası; işi hızlandırır. 

Görüşülecek herkes için en azından ikişer belgeye ihtiyaç var:

Biri; söyleşi sayfalarındaki temel kimlik bilgilerini doldurtabileceğiniz bir formdur. Bu formun bir örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Ortamcı form üzerindeki bilgileri kendisine uygun hale getirmeyi (kişiselleştirmeyi) unutmamalıdır. Bu form, görüşmeye başlarken, görüşmeci tarafından elle doldurulacaktır. Bu kadar kısıtlı bilgilerle oluşturulacak bir veritabanı bile yeterince büyüdüğünde, değerli bir kaynak haline gelebilecektir. Kartvizit; perşEMbe görüşmeleri için yeterli değildir, formun doldurulmasında gevşeklik göstermeyin.

Diğeri, görüşme sırasında sorgulamayı düşündüğünüz konularla ilgili bir kontrol listesidir. Bu listeyi aynı zamanda söyleşi sırasında bazı notları almak için kullanabilirsiniz. Bunu da kişiselleştirmeyi unutmayın.

Ortamcının Özen Göstermesi Gereken Konular
Gittiğiniz yerde, zaman ayırmış iken, söyleşileri bir gün içerisinde tamamlamayı hedeflemek iyidir. Fakat bunun için, gideceğiniz işyerinde, sizin adınıza bazı hazırlıkların üstlenilmiş olması gerekir. Oradaki endüstri mühendislerinin arasında bunu üstlenen biri olmazsa, işiniz oldukça zor demektir. Zaten 1-2 kişi ile görüşecekseniz, bu ayarlamaları kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. 

Güven
Görüşeceğiniz kişiler, sistEM'de yayınlanacak olanların; tamamıyla kendilerinin onaylayacakları bilgiler olacağını bilsinler ve buna güvensinler. Bant çözümlerinden elde edilen metin; e-mail aracılığıyla, görüşülen kişiye iletilir; o da ekleyeceğini ekler, çıkaracağını çıkarır, düzelteceğini düzeltir; geri gönderir. Eklediği herşey yayınlanacak anlamına gelmez; ama yayınlanmasını istemediği için çıkarılmasını istedikleri de kesinlikle yayınlanmaz. Bunu mutlaka sağlayın. Bu; herhangi bir zaman, dilediklerinde, sistEM'deki söyleşinin tamamen çıkarılmasını isteme haklarını da teslim etmelidir. 
Sessizliği, onaylama olarak göreceğinizi baştan söyleyin. Değerlendirmesi için gönderdiğiniz, çözüm metnine hiç bir tepki alamazsanız, olduğu gibi kullanın.

Süre
İşyerindeki bir söyleşi için 20-30 dakikalık bir süre iyi bir süredir.

İşyeri ortamı sorun yaratmıyorsa, söyleşiyi yarım saatin ötesine geçirmenizin bir sakıncası yoktur. Fakat her 10-15 dakikalık sürede söylenenlerin; okunabilir bir belgeye dönüştürülebilmesi için ayrıca 1 saat dolayında zaman harcamak durumunda kalacağınızı unutmayın. O nedenle, 60 dakikalık bir mikrokasetin bir yüzünün dolması söyleşinin tamamlanması için iyi bir sinyaldir. 

Görüşme Ortamı
Söyleşi sırasında, görüşeceğiniz kişi ile yalnız kalacağınız bir ortamı tercih edin. Hatta, bunda ısrar edin. Çok özel durumlarda, kendinizi de ikna edebiliyorsanız, başkalarının yanındaki görüşmeleri de benimseyebilirsiniz. Fakat mutlaka bir şeyler kaybedeceğinizi de bilin.

Amaçtan Kopmamak
Nasıl olsa ses kaydı yaptığınızı düşünerek, konuşmayı izlemekten bir an için bile olsa kopma hatasına düşmeyin. Geliştirebileceğiniz önemli bir deneyim paylaşımının ipucu o arada kaçabilir.

Fotoğraf
Fotoğrafların çalışma ortamında çekilmesine özen gösterin. Söyleşilen kişi için biraz sıkıntılı bir sahnedir fakat başkası kolay kolay bunun yerine geçemez.

Hangi Okul Mezunları
Söyleşeceğiniz EM'nin ODTÜ mezunu olması gerekmez. Fakat bir yerde ODTÜ mezunu EM varken sadece diğer EM'lerle görüşmüş olmak da hoş kaçmaz.

Belgeler
Sonuçta elde edeceğiniz belgeleri (yazı ve resimleri) elektronik ortamda Nezih Yaşar'a aktarın. sistEM; teknolojiyi daha iyi kullanabilir duruma geldiğinde, belki bu aşamaya da gerek kalmayacak. Fakat bugün için yapacağınız; daha sonra sistEMde yayınlanmasını beklemek olacak. 

 

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler