Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Mezunlarımıza

Ural Akbulut

ODTÜ Rektörü

 

ODTÜ-Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün Değerli Mezunları,

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bugün ülkemizde ve dünyada en saygın üniversiteler arasında yer alması bir raslantı değildir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen 45 yıllık sürede tüm yönetici, mensup ve mezunlarımız bu yönde bilinçli bir gayret sarfetmiş ve yıllar içinde oluşturulan "ODTÜ'lülük kültürü" ile bu başarının sürekliliğini sağlamışlardır.

Bugün sizlerle elektronik ortamda iletişim kurmamı sağlayan "SistEM" le bu yönde yeni bir adım atıldığını düşünüyorum. Son yıllarda üniversitemize yeni gelen öğrencilerin giriş puanları açısından en yüksek üç bölümden birisi olma özelliğini koruyan Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının böyle bir yeniliği başlatmış olması başka bölümlerimize de öncülük edecektir.

Değerli mezunlarımız, Üniversitemiz niteliği yüksek 19.000 dolayında öğrencisi, 2000'i aşan öğretim elemanı, 4000 dolayında personeli ve 60.000'i aşan mezunuyla önemli bir konuma gelmiştir. Kanımca gerçek gücümüz teknolojik altyapımız, eğitim sistemimiz, kütüphane olanaklarımızdan çok, gurur duyduğumuz bu insan-beyin gücünden kaynaklanmaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda birlikteliğimizden aldığımız güçle Üniversitemizi daha da ileriye götürme çabamızı sürdürmeliyiz. Bugün pek çok mezunumuz Türkiye ekonomisini kontrol eden kuruluşlarda yönetici konumunda görev yapmaktadır. Başarılı mezunlarımızın birikimlerini öğrencilerimizle paylaşması yeni nesillerin yetişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu bağlamda başarılı mezunlarımızın üniversitemizde part-time ders vermesini, öğrenci projelerini yönlendirmesini, tezlerde ortak danışmanlık yapmasını ve bu uygulamaların yaygınlaşmasını hedefliyoruz. 

Üniversitemiz Türkiye'de ilk aktif Teknopark olan ODTÜ-Teknokent'i hayata geçirerek üniversite-endüstri işbirliğinde yeni bir adım atmış bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi bu yılın Temmuz ayında yürürlüğe giren "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası" teknoparklarda yer alan Ar-Ge kuruluşlarını özendirici hususları içermektedir. Yasa çıkmadan faaliyetlerine başlayan ODTÜ-Teknokent yasanın sağladığı olanaklarla daha da etkin bir konuma gelmiştir. Şu anda Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren 33 Ar-Ge kuruluşundan 26'sının sahibi veya yöneticisi üniversitemiz mezunlarıdır. Sizlerin sahibi olduğunuz veya çalıştığınız kuruluşların da Ar-Ge faaliyetlerini Teknokent bünyesinde sürdürmesi üniversite-endüstri işbirliği olanaklarının gelişmesi açısından büyük yarar sağlayacaktır. Teknokent, üniversitenin insan gücü ve altyapısından yararlanmanın yanında, sunduğu yüksek standartta mekanlar aracılığı ile de verimli bir Ar-Ge ortamı sağlamaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu zor kuşullardan çıkabilmek için teknolojik gelişimin önemi inkar edilemez. Bugün ODTÜ-Teknokent'in parçası olan kuruluşlarımız, önümüzdeki günlerde ülkemizin innovasyon potansiyeline ve teknolojik atılımına yaptıkları katkının gururunu yaşayacaktır. Bu gururu sizlerle paylaşmayı diliyorum.

Değerli EM mezunları, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar zorlaştıkça, bugün üniversitemizde bulunan öğrencilerimiz de büyük finansal zorluklarla karşılaşmaktadır. Türkiye'nin ÖSS sonuçlarına göre en başarılı %0,1'lik grubu içinde yer alan EM öğrencilerinden bazıları da bu nedenlerle eğitimlerini sürdürmekte zorlanmaktalar. Üniversitemiz başarılı ama maddi olanakları kısıtlı öğrencilerimize destek olma yönünde, burs sağlamaya büyük çaba sarfetmektedir. Bu konuda en büyük desteğimiz mezunlarımız olmaktadır. Kendilerinden sonra gelen nesillerin yetişmesindeki bu özverili katkılarından dolayı mezunlarımıza müteşekkiriz. Bu bağlamda kurumsal ve/veya hizmet karşılığı verilecek bursların ve ücretli staj olanaklarının yaratılması konusunda bize destek olacağınıza inanıyorum. 

Yirmibirinci yüzyılda nitelikli eğitimin kitlelere yayılması zorunluluğunun bilincinde olan üniversitemiz, uzaktan eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygılaştırılması konusunda da öncülük görevi üstlenmiş ve kurum olarak en iyi bildiğimiz "eğitim" hizmetini ülke sathında yaygılaştırmak yolunda önemli adımlar atmıştır. Yakın bir gelecekte internet teknolojilerini kullanarak yaygınlaştıracağımız yüksek lisans ve yetişkin eğitim programlarımızla Ankara dışında da etkin olabileceğimiz bir altyapıyı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde sürekli eğitim faaliyetlerimizin bir bölümünü de sizlere evinizde veya işyerinizde ulaştırma olanakları sağlamış olacağız.

2001 yılında Mühendislik Fakültesinin tüm bölümleri ABET 2000 değerlendirmesi başarı ile tamamlanmıştır. Endüstri Mühendisliği Bölümümüz de bu değerlendirmeden başarı ile geçerek, eğitim kalitesinin ABD'deki başarılı EM bölümleri ile aynı düzeyde eğitim verdiğini uluslararası ortamda bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarı, sadece öğretim üyelerimiz ve bugünkü öğrencilerimizin değil, siz mezunlarımızın da ortak eseridir. Üniversitemizin gelişimine sağladığınız ve sağlayacağınız katkılardan dolayı sizlere teşekkür eder üniversitemizi daha ileriye götürecek tüm projelerimizde sizleri yanımızda görmeyi dilerim.

Ülkemizin ekonomik krizden çıkabilmesi için ODTÜ mezunlarına büyük bir görev düştüğüne inanıyorum. ODTÜ mezunlarının iş arayan değil iş kuran, işletmeler kurarak iş olanakları yaratan girişimciler olması bugün çok büyük bir önem kazanmıştır. Ülkemizdeki KOBİ'lerin büyük bir bölümünün kurucuları yeterli eğitim almamış kimselerden oluşmaktadır. Bu nedenle KOBİ'lerin ülke ekonomisine ve ihracata katkıları çok düşüktür. Sizler gibi bu ülkenin en parlak beyinlerinin ODTÜ'de kazandıkları üstün vasıflarla yeni işletmeler kurmayı hedeflemeleri çok yararlı olacaktır. Sizlerin kuracağı yeni işletmeler istihdamı artırarak ekonomiyi büyütecek ve ihracatı artırarak milli gelirimizin ve ülkemizdeki refahın artmasını sağlayacaktır. 

Sizlere başarılı ve sağlıklı bir iş hayatı diliyorum.

1Kasım 2001

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler