Arşiv  listEM  Yardım  Yazışma

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

 

Yazarlarımızın Kitapları


EM Gündemi

EM Eğitimi

Kişisel Köprüler

Kurumsal Köprüler

Yazar Köprüleri

Yurtsama

İzlenimler

Köpekler

EMdat

 

EM Tanıtım Ana Sayfası

 

Adnan Tokalıoğlu
Büyüyünce E-Ticaretçi Oldum
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=P3BH2GDJSE1TYSTC2EBD

Cemalettin Nuri Taşçı
ePosta
http://www.weblebi.com/Default.aspx?Pt=14&Pid=fO4yiN1OR3XX0u5rgge3Iw

Dost Can Deniz
Cesur Sorular
http://www.marefidelis.com/ezine/mfsayi63.htm

Güven Borça
Pazarlama Reçeteleri
Marka Yöneticisinin Elkitabı

http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=WXHOWFPP4R7RE2XTUKEU

Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar Mı? Marka Olmanın ABC'si
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=EGIYCMD4ZT2TKO1IBUAL

Reklamlardan Sonra
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=OWP4C46DK1MQ064YFEEF

Hayri Kozanoğlu
Küreselleşme Heyulası
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=V70JZURYE7D4ALNPK3UK

Yuppieler, Prensler ve Bizim Kuşak
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=Y0927OCBFY0R2TTQ4GHC

Hürol İnan
Measuring the Success of Your Website
http://www.hurolinan.com/book

Nesime Acar
Malzeme İhtiyaç Planlaması
http://www.mpm.org.tr/default.asp?menuid=31&yayinid=6 

Tam Zamanında Üretim
http://www.mpm.org.tr/default.asp?menuid=31&yayinid=11  

Selçuk Aytimur
Daha İyi Bir Kalite Sistemi İçin Kuruluş İçi Kalite Sistem Denetimi
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=J2RANLYOG50G06QW61OX

Kalite Sistem Dokümantasyonu
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=OT0WEZQNKS1SLIXAZSOX

Semra Eştaş Çapçı
Envanter Kontrol Yöntem ve Uygulamaları MPM Yayın No:281

İmalat Sanayi İşyerlerinde Ergonomik Uygulamalara Genel Bir Bakış, Gülten İncir ile; MPM Yayın No:293

Kesikli Seri Üretim Sistemlerinde Planlama ve Kontrol Çalışmaları,  Nesime Acar ile, MPM Yayın No:309

Tam Zamanında Üretim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri, Nesime Acar ile, MPM Yayın No:578

Sencer Yeralan
The 8051 Cookbook for Assembly and C Experiments in Mechatronics and Robotics
http://www.rigelcorp.com/cookbook.htm

Programming and Interfacing the 8051 Microcontroller in C and Assembly
http://www.rigelcorp.com/pi8051.htm

Internetworking Eight-Bit Microcontrollers
Fundamentals and Applications with the 8051

http://www.rigelcorp.com/i8m.htm

Şükran Yiğit
Bir Akdeniz Kedisinin Hatıraları
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=M558OVO12A1A0CTEAX5T

Ankara, Mon Amour!
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=TV9Q1Q7N2M5MJ8QKFES9

Tomris Çavdar
Avrupa Sosyal Modeli ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
http://www.pandora.com.tr/urun.asp?id=97001

Turgut Uzer
Erken Kırklar Derlemesi
http://www.turgutuzer.com/ekirklar/ddgonsoz.htm

Dost Raflara
http://www.turgutuzer.com/dra/ddgonsoz.htm

Dolandım da Geldim
http://www.turgutuzer.com/myweb10/ddgkapak.htm

Turgutlama
http://www.turgutuzer.com/turgutlama/ddgkapak.htm

... daha Turgutlama
http://www.turgutuzer.com/dtur/dturkapak.htm

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler