Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Yardım

Yazışma

Endüstri Mühendisliği Meseleleri

EM Gündemi

EM Eğitimi

Kişisel Köprüler

Kurumsal Köprüler

Yazar Köprüleri

Yurtsama

İzlenimler

Köpekler

EMdat

 

EM Tanıtım Ana Sayfası

 

IV. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı ve Sonuç Bildirgesi
12-13 Aralık 2003'te Denizli'de yapılan kurultayın sonuç bildirgesi ile kurultay ve bildirge üzerine listEMde yaşanan tartışmadan notlar.

 

EM mi SM mi?

Sinan Kayalıgil, IIE'de başlayan tartışmayı 4. E/İM Kurultayı'nın ardından listEMe de taşıyınca konunun etrafında dolaşanlar oldu. Hava "endüstri mühendisliğinin adının günümüzdeki görevlerin karşılığını yansıtmadığı"ndan yana.

 

TEMÖB'ün Öyküsü

Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması'nın ODTÜ kökenli bir geçmişi var. Üniversitelerimizdeki yüzlerce bölüm içinde, ülke düzeyinde, hatta uluslar arası düzeyde iki farklı etkinlik üretmiş bir başka öğrenci grubu var mıdır acaba? TEMÖB nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti? Umut Gür başlattı.

 

ODTÜ EM Öğrenci Profili

Müfit Akyos Verimlilik topluluğunun Vision adlı etkinliğinden yola çıkarak bölüm öğrencilerini yaratıcı, farklı, cesur çözüm arayışları açısından sorgulamayı denedi.


YA/EM için Çağrılamada Yeni Olanaklar 

Nezih Yaşar

YA/EM'de bildiri sunacak olanların bunun duyurusunu yapma olanaklarını (E-posta listeleri ve grupları) değerlendirmeye çağıran bir yazı. 

 

YAEM 2001 Değerlendirmesi

Çağlar Güven

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, endüstri mühendislerini bir araya getiren en önemli etkinlik. YAD'ın her yıl bir üniversitenin EM bölümüyle birlikte düzenlediği Kongre'nin değerlendirmesini, gelecek projeksiyonunu da gözeterek, YAD Başkanı Çağlar Güven yaptı.

 

Modellerin Ruhu Üzerine

Zeki Uğurlu, Sinan Kayalıgil

Eğitimimizin, analitik modellerin çözümüne ağırlık verdiği; gerçek hayattaki problemlerin nasıl analitik modele dönüşeceği sorgulamasına Sinan Kayalıgil'den güzel bir yaz yanıtı almıştık.

 

Okuldan Sonra EM

Selçuk Aytimur

Endüstri Mühendisleri meslek yaşamına başladıktan sonra öğrenmeye devam etmek durumdadırlar. Selçuk Aytimur bu alanın düzenlenmesine yönelik öneri ve değerlendirmeler yapıyor.

 

Bölümlerin EM Kontenjanları ve TMMOB'ye Bağlı Odaların Üye Sayıları Üzerinden Monolog

Nezih Yaşar

Türkiye'deki Endüstri Mühendisi sayılarından ve endüstri mühendislerinin geleceği ile tahminlerden örgütlenme sorunları tanımlayan bir yazı.

 

Endüstri Mühendislerinin Örgütlenmesindeki Güncel Durum ya da MMO'da EM

Nezih Yaşar

Bugünkü yasal örgütlenme düzeyi ile ilgili kısa değerlendirmeler

 

3. Ulusal EİM Kurultayı 1. Duyurusu

Kurultay hazırlıkları döneminde verilen bilgiler.

 

Endüstri Mühendislerinin Gizli Faaliyetleri

Nezih Yaşar

Mesleki düzeydeki etkinlik hazırlıklarının meslek topluluğunun yeterince bilgilendirilmeden sürdürülmesine bir aleni eleştiri.

 

Payda Ortağı

İbrahim Güngen

Endüstri Mühendislerinin genel gündemi üzerine bir liste sohbeti

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler