Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Endüstri Mühendislerinin Gizli Faaliyetleri

Nezih Yaşar

EM Gündemi

EM Eğitimi

Yurtsama

Kişisel Sayfalar

EMdat

YA/EM Kongreleri 25 yılı aşkın bir süredir endüstri mühendislerinin en büyük yıllık buluşmasıdır. Geçen yıl da Kıbrıs'ta gerçekleşen bu buluşmadan bir kaç ay sonra yayınlanmaya başlayan sistEM; katılanlara bir çağrı yaparak değerlendirmelerini yayınlamayı önermişti de ilgi gösteren olmamıştı.

Yanılmıyorsam, metu-ie-alumni'de bu yılın Kongresi ile ilgili tek bir cümle geçmedi. Sonuç olarak, sistEMi alanımızın medyası olarak gördüğümden bu konuya karşı daha fazla ilgisiz kalamazdım. İlgilendim ve buldum: Kongre bu yıl da yapılıyordu. Bana inanmıyorsanız, gidin kendi gözlerinizle görün: ilk adres bu; fakat ben size, bir sonraki adresi kullanmanızı öneririm: http://yaem2001.mmf.gazi.edu.tr/ 

Küresel çağda, yalnız Türkçe, Ulusal Kongre duyurusu mu olur? Birinci adres, dili seçmeniz için; http://yaem2001.mmf.gazi.edu.tr/YAEM2001/Index-tr.htm 

Kongrenin amacı şu: Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda Yöneylem Araştırmacıları ve Endüstri Mühendislerinden beklenenleri iş dünyasıyla buluşarak tartışmak.

Kongreye iki ay kalmış, 1980 mezununuzun 700'den fazlasının hergün buluştuğu platform neden bu kongrenin duyurulması için kullanılmaz. Birçok neden sayılabilir ama bana en sevimli geleni; kongrenin gizli olması. Türkiye'de bu tür kongreleri açık açık yapacak koşullar oluşmadı, bence.

Fakat, sistEM radikal bir atılımla Kongre'yi açıklamaya karar verdi ve son güncellemesinde haberi anasayfasında duyurdu. İyi de yaptı.

Oyun Bozuldu
Birileri, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yöneylem araştırmacıları ve endüstri mühendislerinden beklenenleri iş dünyasıyla buluşarak tartışacaklarsa bunun herkes tarafından duyulmasını istemeyenler olabilir. Fakat artık emellerine nail olamayacaklar. Bildiriyle katılma süreci kaçırılmış olsa bile, günlük işleriyle meşgul sıradan endüstri mühendislerinin bu kongreye izleyici olarak katılabilmelerinin önü açılmış oldu. sistEM; bu önemli hizmetiyle, ülkemizin endüstri mühendisliği tarihindeki müstesna yerini alacak gibi görünüyor.

Gizli Site
Bu konuyu incelemeyi bu noktada bırakmak tabii olamazdı. Araştırmacı medyacılığın bir gereği olarak internet kazan biz kepçe dolaştık. Bulduklarımızın bir bölümü sistEMde kalıcılaştı, değişik sayfalarda yerini aldı. Burada açıklayacağımız bir başka gerçek de Yöneylem Araştırması Derneği'nin de bir web sitesinin olduğudur. İşte sitenin gizli adresi: www.yad.org.tr . Küresel çağda hiçbir şeyin uzun süre gizli kalamayacağının bir belgesi de işte budur. Gidin ve herşeyi görün: YA/EM orada kontrol altında. 

sistEM; endüstri mühendisliği dünyasında (haydi olmadı, en azından, Türkiye'sinde) gizli kalmış herşeyi ortaya çıkarmaya devam edecektir.

Gizli Kurultay
Sakın ola ki; daha önceden sistEM'de haberi çıktı diye EİM Kurultayı'nı ayan beyan bir kurultay olarak görmeyesiniz. Onun da bütün faaliyetleri gizli yürütülmektedir. Bir kaç örnekle açıklayayım. Kurultay'ın bir Danışmanlar Kurulu var. Bu kurula beni de almışlar, gizlice. Benim haberim olmadı. (Beni almaları, nezakettendir. Oda'nın geleneklerine ve teamüllerine uyar; bir dönem İstanbul'da Şube yöneticiliği; yarım dönem de TMMOB MMO EİM MEDAK Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmıştım, onlara binaendir.) Sonra Kurultay'ın bu Kurul'u kalkıp İstanbul'da bir gizli toplantı yapıyor. Bunu da şuradan anlıyorum; İzmit'teki ikinci toplantıya çağrı yazısında bahsediliyor bu toplantıdan. Gidemedim; yani ikinciye de. Gizlisine çağrılmadığımdan, bozuldum da tabii. 

Kurultay Hazırlıkları sürüyor haberinin altı neden boş? Çünkü, Kurultay Sekreteryası, diyelim bir Danışmanlar Kurulu Üyesi olarak iki toplantısına da katılmadığım için beni ciddiye almaktan vaz geçti ve Kurul çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi vermedi. Fakat ben, araştırmacı medyacı yanımı öne çıkarmaya karar verip, verdikleri email adresini kullanarak durumu sordum. Heyhat, bir yanıt almak gene de mümkün olmadı. MMO'nun web sitesinin bu konuda bir deva olabileceğini umuyorsanız, bir kez daha aldanıyorsunuz: Keza, Kurultay orada da sadece iki satır olarak, çok sayıdaki etkinlikten biriydi.

Mesleğimizin Çözümsüz Sırrı
Hazırlıkları gizlice sürdürülen bu faaliyetlerin bir yönü daha var ki mutlaka ilginizi çekmiştir de lafını etmeye gerek duymamışsınızdır. Hani bize hep söylerler, EM disiplinler arası bir meslektir diye, işte onun tezahürleri. Kongre yapıyoruz; yöneylem araştırmacılarıyla; kurultay yapıyoruz, işletme mühendisleriyle; meslek örgütümüzün adı makina mühendisleri odası. Fakat işin ilginci; yöneylem araştırmacısı da biziz, işletme mühendisleri gelmiyor, biz de MMO'ya gitmiyoruz. 

Olsun, sistEM sayesinde artık açıkça ortaya çıktı ki: Bu yıl iki büyük olay yaşanacak: Biri 4-6 Temmuz 2001 tarihleri arasında Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezinde yapılacak olan XXII.Ulusal YA/EM’01 Kongresi. İkincisi 19-20 Ekim 2001 tarihlerinde İzmit'te yapilacak olan III. Ulusal EİM Kurultayı.

Küremize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Nezih Yaşar

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler