Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

GE'de Altı Sigma

Metin Uzunoğulları

 

6 Sigma: BA

Murat’ın ve Kadri’nin gündeme getirdiği ve Bahadır Hocamın çok açıklayıcı mesajına ilave olarak 6 sigma konusunda, eski bir GE (General Electric) elemanı olarak GE'deki işleyişi özetlemek istedim.

Motorola, Texas Instruments, Allied Signal'dan sonra GE 1995’te 6sigma prosesini başlattı hedef kalite seviyesini yükselterek

Müşteri tatminini ve verimliliği arttırmaktı.

Başlangıçta Motorola ve Texas Ins.'la 6 sigma konusundaki deneyimleri paylaşıldı. Tüm tepe yöneticilere 2 günlük bilgilendirme (awarness) eğitimleri verildi. Tüm birimlerine 6 s tanıtıcı döküman ve filmler gönderilerek çalışanların temel bilgilendirilmeleri sağlandı. Bunlara paralel olarak farklı merkezlerde 2 şer haftalık Green Belt eğitimleri başlatıldı.

6sigmaya organizasyon kuruldu Green Belt eğitimine ilave olarak 2 haftalık eğitimlerle “Black Belt” ve “Master Black Belt” ler yetiştirildi bunlar fulltime 6 s projelerinde görevlendirildiler. Belgelendirme GE içerisinde yapıldı Green Belt veya Black Belt projelerini tamamlayanlar sertifika aldılar. 

Ben 1997 yılı sonunda Londra daki eğitime katıldım. Eğitim ağırlıklı olarak 6 s proje yapısı ve yoğun istasistik bilgilerini kapsıyordu. Bizim 2 dönemde okuduğumuz İstatistik derslerinin yoğunlaştırılmış şekliydi. Eğitimi GE'nin yetişmiş elemanları ve İstatistik konusunda uzmanlaşmış bir şirket veriyordu.

2000 yıllarına gelindiğinde çalışanların tamamı Green Belt eğitimlerini tamamlamışlardı. Performans değerlendirilmelerinde 6 s'ya yapılan katkı temel kriter olmuştu.

Bunun yanında ana tedarikçiler de bu eğitimlere dahil edildiler ve ortak projelere katıldılar.

6sigmanın GE'ye sağladığı temel faydalar
  • Özellikle üretime yönelik projelerle yüksek verimlilik artışı
  • Müşteriye yönelik, ticari faaliyetlerde faturalama, yükleme vs. oluşan hataların azaltılması.
  • Tüm organizasyonu hareketlendirerek, ortak hedefe yöneltme. Çalışanların motivasyonunu yükseltme.

Bu konuda önderlik eden firmalarının Türkiye'de üretimlerinin olmaması. 6 sigmanın Türkiye'de yeteri kadar gündeme gelmemesinin ana nedeni.

Bir firmanın 6 sigma konusunda çalışma başlatabilmesi için en başta üst yönetimin işi sahiplenmesi ve ateşlemesi gerekiyor. Bunun yanında yüksek eğitim bütçesi ayrılması ve uygun eleman profili olması şart .

Selamlar

Metin Uzunoğulları (84)
06.05.02

http://www.ge.com/sixsigma/ 

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler