Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

 

 

Haiku

Onur Ataoğlu

Mehmet Kılıç

Haiku, tavernacı Hayko'nun isminin Japonca yazılışı olduğu kadar, yaklaşık 500 yıllık bir Japon edebiyat sanatıdır. Haiku, en basit tanımı ile, üç mısralık kısa bir şiirdir; ancak bu üç mısranın yazılımı bile Japonlara yaraşır bir teferruat ve bürokrası gerektirir.

Örneğin, haiku 3 mısra ve 17 japon karakterinden (veya heceden) oluşmalı, bu 17 hecenin mısralara dağılımı 5-7-5 olmalıdır; çünkü, bu dağılım haikunun dinleyici ile en etkin resonansı yakalamasını sağlar. (Ancak, zamanla 5-7-5 kuralı esnetilmiş). Haiku'da mutlaka mevsimsel bir öge, tabiattan bir parça, veya anlık bir duygunun betimlenmesine yer verilmelidir. Anlamsal olarak birlikte kullanılabilecek veya kullanılamayacak motifler konusuna hiç girmiyorum.

Haiku'dan beklenen, çok kısa bir an içinde (zaten 3 mısra!) size hayatı, doğayı, çevrenizi "farkettirmek"tir. Bunu yaparken, çok sade bir dil, semboller, paradokslar kullanılır. Bir kaç meşhur haiku örneği vermek gerekirse;

Now the swinging bridge
Is quieted with creepers
Like our tendrilled life

Summer grass
All that's left
Of warrior's dreams

Her row veering off,
The peasant woman plants
Toward her crying child

A crow
Has settled on a bare branch
Autumn evening

Even a wild boar
With all other things
Blew in this storm.

Approaching storm-
Two dusks
On the summer sky

Kafanızda biraz daha canlanması için, Türkçe'de haiku'yu andırabilecek örnekler var mı diye soracak olursanız;

Dam üstünde saksağan
Vur beline kazmayı
Bahçelerde maydanoz

veya,

Yağdı yağmur
Çaktı şimşek
Sen de nereden çıktın

ya da biraz daha ciddileşecek olursam;

Bir elinde cımbız
Bir elinde ayna
Umrunda mı dünya

bir çok orijinal japon haikusuna bedeldir.

Güzel haiku yazabilmek, Japon soyluları arasında büyük bir meziyet olmuş. 1600'lerden itibaren, 300 yıl boyunca dünyaya kapalı bir feodal derebeylik sistemi içinde kanlı iç savaşlara sahne olan Japonya'da kılıç kullanmak kadar haiku yazabilmek de bir meziyet kabul edlmiş.

Daimyo (denyo?) adı verilen fedodal lordlar (bakınız, 80'lerin Shogun dizisı) tebaları arasında saygınlık kazanabilmek için iyi haiku da yazmak zorundalarmış. Gün boyu savaşıp kelleler uçuran samuraylar, geceleri malikanelerine çekildiklerinde, "strolling garden" denilen türden japon bahçelerindeki çay evlerine oturur, bahçeyi seyrederek, akan suyun sırıltısı, ay, gökyüzü, yağmur, vs. eşliğinde meditasyona dalar, sabahleyin ise o gece esinlendikleri üç mısrayı fısıldarlarmış. Kimse de korkusundan ve saygısından, “bütün gece oturdun, çıka çıka bu mu çıktı?” demezmiş. (Tabii, tüm işi haiku yazmak olan şairler ve bu işin tartışmasız üstadı Basho Matsuo gibileri de es geçmeyelim.)

Mustafa Sandal veya Aysel Gürelin 8 albüm dolusu güfte yazabileceği sürede, 17 hece üretebilen bu soyluların haikuları halk arasında yayılır ve saygınlık sadece kılıç gücü ile değil, düşün gücü ile de sağlanırmış. Özellikle önemli bir savaş öncesi, hatta harakiri yapmadan önce bir haiku yumurtlamak yiğitliğin şanındanmış.

Tam bir keskin çelişkiler toplumu olan Japonya’da, gece meditasyon yapıp, doğa ile uyum ve barış içinde yaşamak, hayatın yüceliği gibi konularda kafa patlattıktan sonra, sabah kalkıp da önüne gelenin kellesini uçurmak nasıl oluyor diye bir Japona sormuştum. Bunu kolay kolay bana açıklayamayacağını söyleyip işin içinden sıyrılmıştı.

Sonuçta, bir çok doğu toplumunda savaşlar ile edebiyat, felsefe; vahşet ile hümanizm kolkola gitmemiş miydi? Japonya orijinli bir çok kültür, sanat, mutfak, yaşam stili öğesi gibi, haiku'nun da dünyada çok derin fanatikleri ve "bu da ne yahu?” diye alaya alan karşıtları var. Şu an internette ABD, Avrupa ve Latin Amerika kökenli binlerce haiko dergisi, sitesi, webring’i dolaşıyor. Bir taraftan da, haiku’yu gırgıra alan “haiku generator” siteler var; haikularda kullanılan motifleri, popüler ögeleri bir veritabanına yerleştirmişler, basit bir kaç kural ile çalışan bir random generatör ile takır takır haiku yazılabiliyor. Benim gibi oldukça sığ insanlar için ortaya gayet iyi haikular çıkıyor doğrusu..

Bu kadar tantanayı niye yazdığıma gelince, bu sabah bir mail aldım... Japonya’daki IT camiası, windows’un ruhsuz, iç karartıcı, anti-hümanist hata mesajlarını birer “haiku” ile değiştirmiş, bence gayet de güzel olmuş. Ancak, direkt göndersem çok anlam ifade etmeyebilirdi, ben de haiku ruhuna ters düsen uzunlukta bir girizgah ile konuyu biraz sündürdüm, sürç-ü lisan ettiysek affola...

Here are some actual error messages from Japan. Aren't these better than "your computer has performed an illegal operation?"


The Web site you seek
Cannot be located, but
Countless more exist.


Chaos reigns within.
Reflect, repent, and reboot.
Order shall return.


Program aborting
Close all that you have worked on.
You ask far too much.


Windows NT crashed.
I am the Blue Screen of Death.
No one hears your screams.


Yesterday it worked.
Today it is not working.
Windows is like that.


Your file was so big.
It might be very useful.
But now it is gone.


Stay the patient course.
Of little worth is your ire.
The network is down.


A crash reduces
Your expensive computer
To a simple stone.


Three things are certain
Death, taxes and lost data.
Guess which has occurred.


You step in the stream,
But the water has moved on.
Thiş page is not here.


Out of memory.
We wish to hold the whole sky,
But we never will.


Having been erased,
The document you're seeking
Must now be retyped.


Serious error.
All shortcuts have disappeared.
Screen. Mind. Both are blank.


I ate your Web page.
Forgive me; it was tasty
And tart on my tongue

Sevgiler,

Onur Ataoğlu

(Bu arada, listemizden Turgut Uzer'in "Dolandım da Geldim" isimli güzel bir serbest stil haiku kitabı var! Ama kendisi kitabının haiku kitabı olduğunu biliyor mu, emin değilim...)
 

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler