Arşiv  listEM  Yardım  Yazışma

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

  İstihdam Büyüme ve Eğitim

Adnan Dovan, Sinan Kayalıgil, Cemalettin Nuri Taşçı

 

Soru

İlk Yanıtlar

Devamı

 

[METU-IE-ALUMNI:5672] istihdam ve büyüme
 

Marmara Üniversitesi EM bölümünde teknik seçmeli "managerial economics" dersini veriyorum. Zaman zaman güncel konularla içerik arasında bağlantı kurmaya çalışıyoruz.

Bugün üretim teorisi, iki değişkenli (K L) üretim fonksiyonları, emek ve sermaye ikamesi başlıkları altındaki konuları işledik. Sonunda ise güncel bir konuda workshop yapmaya karar verdik.

Konuyu şöyle belirledik :

"Türkiye'de son üç yıl içerisinde üretim artıyor fakat istihdama yansımıyor. Acaba bu değişimin en azından bir kısmını üretim fonksiyonu ve emek/sermaye ikamesi ile açıklamak mümkün müdür?"

Sınıfta yaptığımız grup çalışmasında "sermaye maliyetinin düşmesi ile değişken girdi kompozisyonunun değişebileceği ve dolayışı ile işgücü kullanımı düşerken dahi üretimin büyüyebileceği" şeklinde bir sonuca vardık.

Grup çalışmamızın grafiksel sunumunu ilişikte 3 sayfalık bir ppt dosyası olarak gönderiyorum. İnşallah çocuklara çok yanlış şeyler anlatmamışımdır. Arkadaşların katkısı ve değerlendirmeleri olursa Pazartesi günü yapacağımız derste öğrencilerle paylaşabilirim.

Sevgiler,

Adnan DOVAN 78
Thu, 21 Apr 2005 06:08:22 -0700

 

 

Devam

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler