Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Endüstri Mühendisi İçin Kariyer Modelleme Çalıştayı

Marmara Üniversitesi Mühendislik Kulübü

 Birikimler

  

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kulübü Haziran Ayı içinde Tunç Çelik’ten kendilerine etkili bir planlama toplantısı konusunda bir seminer vermesini istedi. Bu çalışmada öğrencilere bir fayda üretilmesi amacıyla onların gerçek/önemli ihtiyacı olan “kariyer nedir ?” konusu üzerinde durulması kararlaştırıldı. Aşağıda adları belirtilmiş olan değerli katılımcıların görüş ve fikirleri çerçevesinde ile bu çalışma yapılmış ve tarafımızdan bu  rapor oluşturulmuştur.

Analiz Sentez Danışmanlık

 Katılımcılar

Fulya Coşkun           Endüstri Mühendisliği 1.Sınıf Öğrencisi

Engin Aydın            Endüstri Mühendisliği 1.Sınıf Öğrencisi

Ozan Küçükkayıkçı      Endüstri Mühendisliği 1.Sınıf Öğrencisi

Hakan İnağ             Endüstri Mühendisliği 2.Sınıf Öğrencisi

Cumhur Aydur           Endüstri Mühendisliği 2.Sınıf Öğrencisi

Selçin Haney           Endüstri Mühendisliği 3.Sınıf Öğrencisi

Müge Eczacıoğlu        Endüstri Mühendisliği 3.Sınıf Öğrencisi

Demet Albuz            Endüstri Mühendisliği 3.Sınıf Öğrencisi

Cüeyt Gülüt            Endüstri Mühendisliği 4.Sınıf Öğrencisi

Hüseyin Güler          Endüstri Mühendisliği 4.Sınıf Öğrencisi

Umur Çullu             Yapı Kredi Yaşam Genel Müdür Yardımcısı

Engin Sennaroğlu       Honda Motor Şirketi - Montaj Şefi

Y.Doç.Dr. Mert Demir   Marmara Üniversitesi Endüstri Müh. Bölüm Bşk. Yrd.

Zeynep Almula Şahin    Marmara Üniversitesi Endüstri Müh.Bölüm Ar. Gör.

Berkant Çamdereli      Marmara Üniversitesi Endüstri Müh.Bölüm Ar. Gör.

Kılavuz

Tunç Çelik            Analiz Sentez Danışmanlık – Danışman/Kurucu

 

Çalışma Konusu: Kariyer İçin Bir Model Oluşturulması

Üniversite sıralarında okumakta olan öğrenciler açısından önemli konulardan birisi de kariyerin ne olduğu, kendisi için nasıl bir kariyerin uygun olacağı ve bunu nasıl yöneteceğidir. Bu nedenle biz de bu çalışma vesilesiyle “kariyer”in ne olduğunu bir derece de olsa netleştirmek istedik.

Bu amaçla bir model oluşturulmuş ve bu model üzerinde yorumlar yapılarak belli görüş ve fikirler toplanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın çıktıları bu rapor ile dokümante edilmiştir. Bu çalışma toplam üç buçuk saat sürmüştür. Bu şekli ile küçük bir başlangıç çalışmasıdır. Öneri ve görüşlerin tarafımıza iletilmesi durumunda bu modelin zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Çalışma analiz sentez teknikleri kullanılarak Tunç Çelik tarafından yürütülmüş ve bu rapor oluşturulmuştur (tunccelik@analiz-sentez.com adresine görüşlerinizi gönderebilirsiniz). İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

Yaklaşım: Kariyerin Tanımlanması İçin Görsel Bir Yaklaşım

Çalışmayı gerçekleştirmek için “kariyer nedir?” sorusundan hareket edilmiştir. Mümkün olduğu kadar sade bir tanımdan hareket edilerek çalışılmıştır : “Kariyer, belli bir eğitim almış kişinin hayatının belli ve birbirini takip eden zaman aralıkları arasında gerçekleştirdiği iş hayatındaki gelişmeler, ilerlemelerdir!” Kariyerin başlangıcı olarak on sekiz (üniversiteye giriş yaşını aldık) yaşı alınmış ve elli yaşına kadar bir zaman aralığı belli dönemlere bölünerek bunların üzerinde biraz daha detaylı düşünülmesi amaçlanmıştır.

Bu şekilde insanların oluşan şekle ve açıklamalara bakarak konu hakkında biraz daha derli toplu bir görüş edinebilecekleri ve kendilerini nelerin beklediğini görebilecekleri düşünülmüştür.

Çalışmanın Geliştirmeye Açık Olan Kısmı

Yapılan çalışma sırasında yaklaşık 60 fikir toplanmış ve değerlendirilmiştir.Çalışma sırasında “kariyer”e 18 yaşından 50 yaşına kadar bakılması bir tür noksanlık sayılabilir. Belki 60, hatta 70’li yaşlara bakmak lazımdı.

Önemli bir diğer nokta da bu çalışmanın üç – dört saat gibi çok kısa bir zaman aralığında yapılmış olmasıdır. Bu çalışmanın eleştirilip, bunu takiben bir iki günlük bir çalışma yapılması mutlaka çok daha anlamlı sonuçlar ortaya koyacaktır.

Liderlik

Bu konu çalışmada 50-60 yaş arası olarak tespit edilmiş ama açılmamıştır.

 

Kariyer Modeli, Dönemler, Açıklamaları ve Dikkat edilmesi Gereken Hususlar

Çalışma sırasında kariyer dört önemli devreye ayrılmıştır :

  • Öğrencilik

  • Erken profesyonellik – hazırlık        (22 – 25 yaşları arası)

  • Profesyonellik – yürüme               (25 – 35 yaşları arası)

  • Profesyonellik – koşma / sıçrama   (35 – 50 yaşları arası)

 

Yukarıda belirtilen yılların birkaç yıl ileri yada geriye kayması büyük sorun teşkil etmeyeceği açıktır.

Sonraki sayfada şematik bir şekilde gerçekleştirilmiş çalışma gösterilmektedir. Dokümanın ilerleyen bölümlerinde bu şeklin ve üzerindeki fikirlerin yorumları bulunmaktadır.

Kariyer Tablosu

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler