Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Endüstri Mühendisliği Tanımları

Tanıtım Ana Sayfası

ListEM 03 Tanımları

Yerli Bölümlerin Tanımları

Yabancı Bölümlerin Tanımları

Diğer Tartışmalar

Türkiye İş Kurumu

Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir.
Türkiye İş Kurumu (mühendisliği değil mühendisi tanımlamayı seçmiştir.)
###
Bir değer yaratmak amacı ile sistemlerin tasarlanması, oluşturulması, geliştirilmesi ve işletilmesi için analiz, planlama ve modelleme çalışmaları" yapan meslek
###
Sistemin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için tasarım, planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir.
###
Endüstri Mühendisliği bir değer yaratmak amacı ile üretim ve hizmet sistemlerinin tasarlanması, oluşturulması, geliştirilmesi, tedarikçilerin, paydaşların, müşterilerin ve toplumun memnuniyetine dönük olarak işletilmesi, yönetilmesi için analiz, planlama ve modelleme tekniklerinin öğretildiği bilimlerarası bir disiplindir.
###
değer/fayda yaratan sistemlerin (bir bütün olarak, etkileşim içinde işleyen tüm yapılar, iş+insan ve üretim+hizmet örgütlenmeleri), tüm paydaşlarının (yatırımcılar, tedarikçiler, müşteriler, toplumun bütünü) uzun ve kısa vadede memnun kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanması, oluşturulması, geliştirilmesi için gerekli problem çözme beceri/kültür/tekniklerini kazandıran disiplinlerarası bir meslektir.
###
"Endüstri mühendisinin temel yetkinlikleri nelerdir ?
1. Problemleri "amaç" ve "kısıtlardan" oluşan bir modele çevirmek (problemleri modellemek)
2. Problemleri çözmek için farklı detay-hassasiyet düzeylerinde yöntemler kullanmak (problemler için çözüm alternatifleri üretmek)
3 ....
###

 

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler