Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Yerli Bölümlerde Endüstri Mühendisliği Tanımları

Tanıtım Ana Sayfası

ListEM 03 Tanımları

Yerli Bölümlerin Tanımları

Yabancı Bölümlerin Tanımları

Diğer Tartışmalar

Türkiye İş Kurumu

ODTÜ'nün gözünde EM
Endüstri mühendisliği ilgi alanına genelde bütün örgütlü insan etkinliklerinin girdiği söylenebilir. Bunlar arasında; insana ve doğaya; bilgi, teknoloji ve finansmana dayalı kısıtlı kaynakların üretim amacı ile bütünleştirildiği sistemler önde gelir. Endüstri mühendisliği bu genel çerçevede önem taşıyan düzenlemelerin tasarım ve planlaması, kurulması, iyileştirilmesi, izleme ve değerlendirilmesi aşamalarında öncü görevler üstlenir. Geniş ilgi alanı nedeniyle, imalat sanayiinin yanısıra bütün hizmet sektörleri; tarım, inşaat, madencilik ve enerji üretimi; ekonomik planlama, savunma, genel ve yerel kamu yönetimi gibi pek çok uygulama alanına doğrudan ve önemli katkılarda bulunur.

Endüstri mühendisleri çalışmalarında sistem yaklaşımı ve sistem düşüncesi doğrultusunda; matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimlerini; sosyal ve doğa bilimleri bilgilerini ve mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini bir arada kullanırlar.

Boğaziçi'nin gözünde EM
Endüstri mühendisleri; insan, makina, malzeme, yöntem, bilgi, para girdilerini kullanarak, sistem tasarlamak ve mevcut sistemleri iyileştirmek için çalışırlar.

İTÜ'nün gözünde EM
Endüstri Mühendisliği, insan, makina, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır.

Marmara'nın gözünde EM
Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşların verimliliğini ve kalitesini yükseltmek amacıyla; insan, malzeme, makine, enerji, para, teknoloji ve bilgi kaynaklarının bir sistem şeklinde tasarımını, geliştirilmesini ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan mühendislik dalıdır.

Dokuz Eylül'ün gözünde EM
Endüstri Mühendisliği bütün mühendislik birinleri içinde en fazla fırsata ve esnekliğe sahip bilim dalıdır. günümüzde Endüstri Mühendisleri geleneksel üretim şirketlerinden havayollarına, finansal kurumlardan hastanelere, danışmanlık şirketlerine kadar pek çok alanda varlık göstermektedirler.

Endüstri Mühendisliğinin bir başka özelliğide mühendislik bilimi ile işletmeyi birbirine bağlamasıdır. Eğer bir gün kendi şirketinizi kurup çalışmak istiyorsanız Endüstri Mühendisliği size en yararlı eğitimi sağlayacaktır.

Galatasaray'ın gözünde EM
Endüstri Mühendisliği, üretkenliğin, verimliliğin, uyumluluğun ve kalitenin artırılması ve sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri boyunca sürekli iyileştirilmesi amacını güden bir mühendislik dalıdır.

Yıldız'ın gözünde EM
YTÜ; Amerika Endüstri Mühendisleri Odası tarafından yapıldığı söylenen aşağıdaki tanımı benimsediğini belirtmektedir.
"Endüstri Mühendisliği insan, makine ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu tür sistemlerden elde edilecek sonuçların belirlenmesi, kestirilmesi ve değerlendirilmesinde matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve beceriyi mühendislik çözümleme ve tasarımının ilke ve yöntemleriyle birleştirerek kullanır."

İstanbul'un gözünde EM
Endüstri Mühendisliği, ürün ve hizmet üretiminde verimliliği arttırmak amacıyla üretim faktörlerinin optimal kullanılmasını amaçlayan bir mühendislik dalıdır.

Osmangazi'nin gözünde EM
Endüstri Mühendisliği insan, malzeme ve makinadan oluşan bütünleşik sistemlerin tasarım, kuruluş ve geliştirilmesiyle ilgilenir. Çalışmalarında matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik analiz ve tasarım ilke yöntemleriyle birleştirerek, bu sistemlerden elde edilecek sonuçları belirlemeye, kestirmeye ve değerlendirmeye çalışır.

Sakarya'nın gözünde EM
Endüstri Mühendisliği, kamu, ticaret, tarım ve sanayi sektörlerindeki örgütlerde yönetimin temel görevleri olan planlama, yönetme, düzenleme ve kontrol fonksiyonları ile ilgili problemlerin tanımlanması, çözüm tekniklerinin belirlenmesi, modellenmesi, çözülmesi ve duyarlılık analizinin yapılmasıyla elde edilecek sonuçları rapor ederek karar verme sürecinde yönetime yardım eden, uygulamalı bir bilim dalıdır.

 

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler