Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

İşleyiş Belgesi'nin Giriş Yazısı

Erol Sayın

İşleyiş Belgesi

Kurallar

Komutlar

Kolaylıklar

1 Kasım 2001

'metu-ie-alumni' eListesinin Değerli Üyeleri,

Liste yöneticisi, 7 Mayıs 1998'de kurulmuş olan listemizin yapısı ile ilgili olarak geçmişte üç ana tartışmayı kayıtlarına geçirmiştir:

7 Mayıs-13 Haziran 1999 arasında 50 mesaj (o tarihteki üye sayısı 494), 
2 Temmuz-17 Ağustos 1999 arasında 22 mesaj,
1 Mayıs-25 Mayıs 2001 arasında 5 mesaj. 

Dördüncü ve son tartışma 1 Ağustos 2001 tarihinde başlamış, 22 Eylül 2001'de liste yöneticisi tarafından yapılan çağrı ile yapısal bir niteliğe bürünmüş, 1 Kasım 2001 tarihinde sona ermiştir. Daha önceki tartışmaların sonuçları, ya da sonuç yerine geçebilecek yorumları Nezih Yaşar tarafından sistEM dergimize yerleştirilmişti. Son tartışma diğerlerinden farklı olarak, listede artık bazı değer, ilke, kural, denetim yöntemi ve yaptırımların gerekip gerekmediği, gerekiyorsa bunların nasıl düzenlenmesi gerektiği ekseninde geçmiştir. 

İlk tur tartışmanın sonuçları liste yöneticisi tarafından derlenmiş ve bir taslak belge oluşturulmuş, 27 Eylül 2001'e kadar ilk tartışmaya katılan 51 üyemizin görüşüne 21 Ekim 2001'de sunulmuştur. İkinci tur tartışmaya 27 Ekim 2001 itibarıyla 30 üyeden 66 katılım olmuştur. 30 Ekim 2001 itibarıyla üçüncü tura katılım 18 üyeden 49 mesaj iledir. 1 Kasım 2001'de dördüncü tur tartışma 14 üyenin 24 mesaji ile tamamlanmış ve belge metninde bir uzlaşma sağlanmıştır (o tarihteki üye sayısı 772). 

Tartışma sırasında (1 Ağustos-1 Kasım 2001) kaydedebildiğim mesaj sayısı 190; tartışma sürecine katılmış olan toplam üye sayısı ise 66'dır. Bu tartışmaları yönetme şansını bulan kişi olarak, internet ortamını bu ölçek ve kapsamda ve böyle bir amaçla ilk kez kullanıyor olmanın hazzını ve internetin tartışmaya sağladığı hız ve verimin keyfini yaşadığımı söyleyebilirim. Tartışmanın, katılan tüm üyeler için benzersiz bir deneyim olduğunu, çok değerli katkılar yapmış olan meslektaşlarımın adına iletebilirim sanırım. 

Katılımın turlara ve dönemlere göre dağılımı dipnotta* sunulmuştur. Gerek katılan üye, mesaj ve tur sayısı, gerekse de dönemlere dağılım olarak katılımın yeterli ve sağlıklı olduğu kanısını taşıyorum. 

Bu görüşlerin ışığında minimum kapsam ve uzunlukta tutmaya çalıştığımız sonuç belgesini ekte sunuyorum. Nezih Yaşar, Belge'yi ve özdenetim referans bağlantılarını uygun zamanında sistEM'e de yerleştirecek ve duyuracaktır. 


Saygı ve sevgilerimle,

Erol Sayın'79
Liste Yöneticisi

* 1.Tur / Katılımın Dönemlere Göre Dağılımı:
74(1), 76(2), 78(2), 79(5), 80(2), 82(1), 83(2), 84(2), 85(2), 86(3), 87(1), 88(1), 88(2), 90(2), 92(4), 94(2), 95(2), 97(3), 98(2), 99(5), 00(2), 01(3), 
IE olmayan akademik (1) = Toplam: 51 üye

2.Tur / Katılımın Dönemlere Göre Dağılımı
76(1), 78(1), 79(2), 80(2), 84(2), 85(3), 89(1), 90(1), 92(4), 94(1), 95(3), 96(2), 97(1), 99(1), 00(1), 01(3), IE olmayan akademik(1) = Toplam: 30 üye

3.Tur / Katılımın Dönemlere Göre Dağılımı
76(1), 78(1), 79(3), 80(1), 82(1), 85(1), 86(1), 90(1), 92(2), 95(2), 97(2), 99(1), 01(1) = Toplam 18 üye

4.Tur / Katılımın Dönemlere Göre Dağılımı
74(1), 76(1), 79(2), 80(1), 85(1), 88(1), 90(1), 92(1), 94(1), 95(2), 01(1), IE olmayan akademik(1) = Toplam 14 üye

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler