Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunları 
Elektronik Tartışma Listesinin ('metu-ie-alumni')
İşleyiş Belgesi 1

1 Kasım 2001

ListEM

Güncel İşleyiş Belgesi

Procedural Document

Duyarlıklar

Komutlar

Kolaylıklar

Başkalarının Kuralları

Arşiv ve Web Arayüzü

ListEM Raporu

 

 

1. AMAÇ

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunları Elektronik İletişim ve Tartışma Listesinin (bundan sonra kısaca 'liste' olarak adlandırılacaktır) amacı, üyeler arasında karşılıklı iletişim, anlayış ve işbirliği ortamı oluşturmaktır. Listenin ortak paydası ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmaktır.


2. ÜYELİK

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından herhangi birini tamamlamış olanlar; Bölümde öğretim elemanı olarak çalışanlar ve önceden çalışmış olanlar, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kurmuş olduğu Verimlilik Topluluğu ile listenin üzerinde bulunduğu sunucunun maliki olan ODTÜ Bilgi İşlem Dairesi adına liste teknik yöneticisi, listenin doğal üyeleridir. Bu sayılanların dışında kalanlar listeye üye olamazlar. Üyelik hakkına bir kez sahip olanlar, üyelikten ayrılma ve geri dönme hakkına da sahiptir.


3. ORTAK DEĞER ve ETİK İLKELER

Ortak yaşantılarda, yapılmaması gerekenlerin sayılıp dökülmemesi, ama o yaşantıyı paylaşanların bunları bilip, hissedip uygun davranmaları durumu; bu listeyi oluşturan üyelerden de beklenen bir davranış biçimidir. Bir sistemin kendini yasaksız ve cezasız koruyabildiği ölçüde güçlü olduğunun bilincinde olmamıza karşın, üye ve mesaj sayısının giderek yüksek rakamlara ulaşması ve listeye sürekli yeni üye katılımı, çağdaş bir ağ topluluğu olan listemizin bazı "ortak değer" ve "etik ilkeler"inin açıkça tanımlanmasını ve geçerlik kazandırma yöntemlerinin belirlenmesini gerekli kılmıştır. Buna göre;

  • Büyük çoğunluğunun yoğun bir tempoda çalıştığı göz önünde bulundurularak, üyelerin listeyi izleme isteklerinin azalmasına veya yok olmasına yol açmamak için listeye günde ikiden fazla mesaj gönderilmemelidir. Yoğun mesaj yollayarak listenin işgal edilmesine izin verilemez.
  • Listede düşünceler özgürce ifade edilir, ama düşüncelerin ifadesinde pervasız, nezaket ve terbiye kavramlarını zorlayan bir eda, tavır ve üslup kullanılarak diğer üyeler rahatsız edilemez. Üyeleri baskı altına alarak suskunluğa iten ve sindirmeyi amaçlayan davranışlara izin verilmez.
  • Üyeler mesajlarında her türlü siyasi görüşe, inanca ve/veya inançsızlığa saygı ve hoşgörü gösterir. Karşılıklı suçlama, sataşma, inançlara ve/veya inançsızlığa saldırı yapılamaz ve hakaret edilemez.
  • Tartışılan konular, hiç bitmeyen ikili/çoklu diyaloglar haline dönüşmüş ve üyelerin çoğunluğunu rahatsız eder hale gelmişse; bu durumu yaratanlara diğer üyeler tarafından liste üzerinden uyarılar yapılmışsa, tartışmanın tarafları ısrar ve inatla aynı davranışı devam ettirmemelidir. Üyelerin DELETE tuşunu kullanmayı yaygın olarak tercih etmedikleri bilinmeli ve listeye ayırabildikleri zamanlarının değerli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.


4. DENETİM ve YAPTIRIMLAR

Özdenetim ('self-audit') *: Demokratik yapının üyelere yetki verdiği kadar sorumluluk ve yükümlülük de getirdiğinin bilincinde olmak kaydıyla, her üye listeye göndereceği mesaj için SEND tuşuna basmadan önce yukarıda belirtilen ortak değer ve etik ilkeler ışığında özdenetim uygular. Aynı şey liste üyelerinin birbirlerine gönderecekleri özel mesajlar vb. için de geçerlidir. Hiç kimse; rıza göstermesi beklenemeyecek bir iletişim ve üslupla karşı karşıya bırakılmamalıdır.

* Topluluğumuza benzeyen ağ topluluklarının bazılarının tartışma listelerinin işleyiş ilke ve kurallarından alınan referanslar, özdenetim uygulamasına ışık tutmak üzere sistEM Dergimizde üyelerimizin yararlanmasına sunulmuştur. Meslek tabanlı listelerde mesleki konuların daha yoğun tartışılmasına özen gösterilmektedir.

Yatay denetim ('peer pressure') : Listeyi ve liste üyelerini rahatsız edenler diğer liste üyeleri tarafından uyarılır. Uyarı, hangi tutum ve söylemlerin yanlış olduğunu ve bunların olası olumsuz sonuçlarını belirtmektir. 

Düşey denetim : Liste yöneticisi gerek listeye ve gerekse doğrudan kendisine gönderilen uyarıların paralelinde ilgili üye veya üyeleri uyarır.

Yukarıdaki denetim yollarının herhangi bir sonuç getirmemesi durumunda; liste yöneticisi, liste yapısına ilişkin tartışmalarda ve bu belgenin oluşmasında katkı sağlamış üyeler arasından belirlediği danışma kurulunun düşüncelerini alarak, ilkeleri ihlalde ısrar eden üyenin üyeliğini "on beş gün" askıya alabilir. İzleyen ihlallerde ise askıya alınma süresi ikiye katlanarak uzatılır. Eğer bir üye 12 ay boyunca hiçbir ilke ihlali yapmamışsa daha önceki yaptırımları dikkate alınmaz.

Bu yaptırımın uygulandığı durumlarda; diğer üyeler, askıya alınan üye hakkında askıya alma süresince o üye yanıt hakkını kullanamayacağı için mesaj yazamazlar.


5. YÜRÜRLÜK

Bu İşleyiş Belgesi ve maddeleri 1 Kasım 2001 tarihinden itibaren yürürlüktedir ve her bir liste üyesi tarafından öncelikle kabul edilmiş sayılmaktadır.

1 Güncel İşleyiş Belgesi için sağ sütundaki köprüsünü kullanabilirsiniz.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler