Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Başka Listelerde Kurallar

ListEM

İşleyiş Belgesi

Duyarlıklar

Komutlar

Kolaylıklar

Başkalarının Kuralları

Arşiv ve Web Arayüzü

ListEM Raporu

"Liste ile ilgili çeşitli tartışma süreçlerinde, ağ etiği konularına ve başka listelerde bu işlerin nasıl yürüdüğüne de bakan arkadaşlarımız oldu. Üzerinde biraz daha çalışırsak, belki Türkçe başvuru kaynağı da sistEM olur. Yaşadığımız pratik bize bu şansı sağlıyor da...

Bu arada, 99 Nisan'ında İsmail Yanık'ın listemize gönderdiği On Emir uzun zamandan beri Başka Şeyler'de duruyordu."

Demişiz zamanında... Bugün bakınca şimdi aşağıya aldığımız köprülerin çoğunun çalışmadığını gördük. Bunun üzerine yenilerini eklemenin yararı kaçınılmaz olduğundan da müzede bir düzenleme yaptık:

Artık temel bir kaynak olan Wikipedia'ya kimse bir şey demese de bakmak gerek: Wikipedia'da Netiquette

Zamanında emek harcanmış önemli kaynaklardan biri de Albion.com'daki Virginia Shea tarafından hazırlanmış Netiquette'tir. Netiquette Ana Sayfası da ayrıca yararlı özetler sunmaktadır.

O dönemde erişememiş olmamızın büyük bir eksiklik olduğunu düşündüğüm önemli bir kaynak da şu: Internet Engineering Task Force üzerinde e-posta yazışmaları için öneriler

Zamanında, buradakileri de tartışarak oluşturduğumuz bir işleyiş belgemiz olsaydı bugün belki bizim de artık bir tarih olmuş olan İşleyiş Belgesi birçok grup için başvuru kaynağı haline gelmiş olabilirdi. Bu şansı, umarım, şimdi ele geçirmişizdir.
NY
4 Kasım 2011

İlgi çekici olabilecek bazı linkler aşağıda (artık çalışmayanların köprülerini sildim 04.11.2011):

http://www.cc.metu.edu.tr/services/ethics.php

http://www.sofweb.vic.edu.au/internet/netiquet.htm 

http://jade.wabash.edu/wabnet/info/netiquet.htm 

http://www.qesnrecit.qc.ca/sca-dpp/contacts/netiquet.php 

http://hsb.baylor.edu/html/easley/mercedes/listrules.php 

http://www.ja.net/documents/use.php 

http://www.advocateweb.org/hope/emailpeersupport.asp

http://www.ftvs.cuni.cz/vyuka/netiketa/netiquet.htm 

http://www.medieval.org/emfaq/velde/netiquet.htm 

http://www.mapnp.org/library/commskls/netiquet/netiquet.htm 

http://www.njha.com/html/netiquette.php 

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler