Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunları 
İletişim Listesi ('metu-ie-alumni') -- ListEM
İşleyiş Belgesi

17 Mayıs 2014

ListEM

Procedural Document

Duyarlıklar

Komutlar

Kolaylıklar

Başkalarının Kuralları

Arşiv ve Web Arayüzü

ListEM Raporu

 

 

1. AMAÇ

Kısaca 'ListEM' olarak adlandırdığımız 'ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunları İletişim Listesi'nin amacı; üyeler arasında iletişim, paylaşım ve işbirliği ortamı oluşturmaktır. İşleyiş Belgesinin amacı da bu ortamın oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak düzenlemelerin ana çerçevelerini tanımlamaktır.

2. ÜYELİK

Üyelik Koşulları

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından herhangi birini tamamlamış olanlar; Bölüm'de öğretim üyesi olarak çalışanlar ve önceden çalışmış olanlar, tüzel kişilik olarak ODTÜ Verimlilik Topluluğu ve ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı adına liste teknik yöneticisi; İşleyiş Belgesi'nin uygunluğunu benimsemek koşuluyla ListEM'e üye olabilir.

Üyeliğin Başlatılması ve Bitirilmesi

 • Üyelik koşullarını taşıyanlar ve İşleyiş Belgesi'ni onaylayanlar ListEM Giriş Sayfası üzerinden başvuruda bulunurlar.
 • Yönetici geçerli başvuruları üyeliğe dönüştürür.
 • Üyelikten uzaklaştırılmış olanlar yeniden üyelik için başvurduklarında, üyelikleri uzaklaştırma süresi sonunda başlatılır.
 • Üyeler dilediklerinde üyelikten ayrılabilir. Bunun için ListEM Giriş Sayfası'nın en altındaki ListEM'den Ayrılma Bölümü'nü kullanabilirler.
 • E-posta adresleri çalışmayan üyeler bir süre, sunucu üzerinden, otomatik uyarılar alırlar. Yanıt verilmezse üyelikleri kendiliğinden sona erdirilir.
 • Düşey denetim ile üyelikten uzaklaştırma Denetim Kurulu kararıyla olur.

3. YÖNETİM VE KURULLAR

Liste Yöneticisi 

ListEM'in eski yöneticisi tarafından atanmış yöneticisidir.

ListEM'in sürdürülmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Denetim Kurulu

Liste Yönetcisinin belirlediği 3 kişilik bir kuruldur.

 • Her yıl Ekim ayında ListEM'in sürdürülmesi ve geliştirilmesi konularını değerlendiren bir rapor hazırlayarak ListEM'e sunar.
 • Herhangi bir ListEM üyesinin başvurusuna bağlı olarak üyelikten uzaklaştırma konularını ele alır ve düşey denetim kapsamında sonuçlandırır.
 • İşleyiş Belgesi ile ilgili değişiklik görüşmelerini sonuçlandırır.

Denetim Kurulu oturumları çevrimiçi iletişim olanakları kullanılarak yapılabilir.

4. İLKELER ve KURALLAR

Ağ toplulukları için uygulanan genel yaklaşımlar ListEM için de geçerlidir. Bununla birlikte:

 • İletilerin sonunda ad, soyadı ve mezuniyet tarihinin yazılmaması
 • Zorunluluk dışında günde 2'den fazla ileti gönderilmesi
 • Az sayıda kişi arasındaki yazışmaların ısrar ve inatla sürdürülmesi
 • Çoklu ve gizli adres bulunduran gönderim kullanılması 
 • LİstEM'e gelen iletilerin sahibinden izin alınmadan ListEM dışında paylaşılması
 • Düşey denetim konusu olabilecekler dışındaki özel yazışmaların sahibinden izin alınmadan ListEM'le paylaşılması
 • Özel e-posta olarak gönderilebilecek içeriğe sahip iletilerin ListEM’e gönderilmesi

uygun bulunmaz ve yatay denetim konusudur.

 • Uygun bulunmayan tutum ve davranışlarda ısrar edilmesi
 • Küfür dahil, ListEM'i önemli ölçüde rahatsız eden bir yaklaşım kullanılması
 • Özel yaşamın gizliliğinin çiğnenmesi dahil, üyeleri tehdit ve tacizle sindirmeyi amaçlayan davranışlara girişilmesi
 • Üyelere herhangi bir toplumsal kimlikleri nedeniyle hakaret edilmesi ya da saldırılması

yatay ve düşey denetim konusudur.

5. DENETİM ve YAPTIRIMLAR

Özdenetim: Her üye, iletisi aracılığıyla ListEM'e ilettiklerinin tümünden, her düzeyde kişisel olarak sorumludur.

Yatay denetim: İleti ve tutumlarıyla ListEM ve üyelerini rahatsız edenler; üyeler tarafından ListEM üzerinde uyarılır. Uyarı, hangi tutum ve söylemlerin yanlış bulunduğunu ve bunların olası olumsuz sonuçlarını belirtmektir.

Düşey denetim: ListEM'in İlkeler ve Kurallarını çiğneyen ve ListEM'in etkili bir iletişim ve işbirliği ortamı olmasını engelleyecek davranışlarda ısrar eden üyeler Denetim Kurulunun çoğunluk kararıyla üyelikten uzaklaştırılır. Süresiz uzaklaştırma kararı Denetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile verilir.

 • Üyelikten uzaklaştırma süresi; 1 hafta, 2 hafta, 1 ay, 2 ay ya da süresiz uzaklaştırmadır.
 • Üyelikten uzaklaştırılanlar, üyeliklerini yeniden başlatmak isterlerse İşleyiş Belgesini yeniden onaylayarak ListEM'e üyelik başvurusu yapmak durumundadır.
 • Daha önce de üyelikten uzaklaştırılmış olanların uzaklaştırma süresi, son 365 gün içerisinde aldıkları uzaklaştırma süresi yeni uzaklaştırma süresine eklenerek hesaplanır.

6. DEĞİŞİKLİK

İşleyiş Belgesi'nde yapılacak değişiklikler; ListEM'de görüşülerek sonuçlandırılır.

Ortaya çıkan değişiklik önerileri, liste yöneticisi ya da Ekim raporlarında Denetim Kurulu tarafından tanımlanarak ListEM'e sunulur.

Değişikliğin son biçimine Denetim Kurulu karar verir.

7. YÜRÜRLÜK

Bu İşleyiş Belgesi  17 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu belgenin yürürlüğe girmesinden sonra 1 Kasım 2001'den bu yana kullanılan İşleyiş Belgesi geçersiz hale gelir.

17 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren İşleyiş Belgesini Liste Yöneticisi yürütür.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler