Arşiv  listEM  Yardım  Yazışma

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

  Tahtadaki Rakamlar

 Nezih Yaşar

İlgili Yazılar

Turgut

Sinan

Nezih

Benhür ve Çağla

422 dersi için gittiğimizde Turgut'un, benim, öğrencileri sınıftan kaçırttığımı söylediği rakamlar konusunda sizlere de iki üç laf etmek isterim. Nasıl olsa sizin kaçacak yeriniz yok.

"Nisan Bir" işi bitti; artık ciddi ciddi yazdığıma güvenebilirsiniz.

Ekte benim bir ölçüde yeniden biçimlendirdiğim tablo DİE kaynaklı ve 1999 verilerini barındırıyor: İşyeri büyüklük gruplarına göre imalât sanayiinde işyeri sayısı, ücretle çalışanlar yıllık ortalaması, ödenen maaş ve ücretler ile katma değer üzerine bir tablo. Özet olarak şöyle:

İşyeri Büyüklüğü İşyeri sayısı Çalışan Sayısı Toplam Ucret/Yil Toplam Katma Değer
Toplam 11.262 1.112.363 3.363.906.357 16.095.063.218
10-24 3.782 60.586 74.328.114 371.195.354
25-49 3.351 119.450 175.523.588 910.570.176
50-99 1.813 126.639 223.586.450 1.021.449.530
100-199 1.150 160.461 393.879.724 1.792.827.770
200-499 786 243.065 784.437.701 4.121.929.908
500-999 256 178.612 714.025.048 2.778.289.353
1000+ 124 223.550 998.125.732 5.098.801.127

 

Dilerseniz diğer yıllarla ile ilgili bilgilere de http://www.die.gov.tr/istTablolar.htm adresinde Sanayi alt başlığının altındaki ilk belgeden ulaşabilirsiniz. Şu da daha doğrudan ulaşmanıza yardımcı olabilir (http://www.die.gov.tr/IstTablolar/16im201t.xls )

Her işletme büyüklüğü grubu için toplam katma değeri çalışan sayısına bölerek, DİE'nin tablosuna, işletmelerdeki çalışan sayısı arttıkça, kişi başı katma değerin 4 kata yakın arttığını gösteren bir sütun eklemiş oldum. Orada grafiği kullanamamıştım.

Bunun aşağı yukarı böyle çıkacağını herkesin tahmin edeceğini sanıyorum. Fakat, küçük işletmelerdeki aşırı verimsiz ortamı ve hızla artan "endüstri mühendisi üretimi"ni yakından bilen biri olarak bu iki bilginin birlikte ne anlam kazandığı üzerinde durmaya çalıştım.

Türkiye'deki EM sayısı 15.000-20.000 arasında; ülkede, 200'den fazla çalışanı olan imalat sanayi işletmesi sayısı ise 1.200 dolayında. Bundan sonraki her yıl da 2000'den fazla meslektaşımız aramıza katılacak.

Eğer, geri kalan 10.000 işletmeyle, (yeni ya da eski) endüstri mühendislerini eşleyecek bir anlayış değişikliği ve mekanizma geliştirilmezse, müthiş verimlilik geliştirme olanakları heba olup gidecek. Bir tarafta da, EM işsizliği büyümeye başlayacak.

Bu tür sorunların sahiplenileceği mekanizmaların yetersizliği karşısında, gençlerin, gözlerini küçük işletmelere dikmesini istemekten fazlasını yapamadığıma da üzüldüm.

Bunlar üzerine kafa yorarken bulduğum şu basit ilişkiyi bakalım listEM nasıl yorumlayacak?

Kişi başı katma değer rakamlarını ilgili işletme büyüklüğü gruplarındaki çalışanların ücretleri ile karşılaştırdığımda bir sabitle karşılaştım: 5.
Yani, her çalışan, ücretinin 5 katı kadar katma değer üretiyor. 1 alan 5; 3 alan 15.

Kolay gelsin.

Nezih Yaşar

02.04.2004

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

sistEM Copyright 2000-2004