Arşiv  listEM  Yardım  Yazışma

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

  Knowledge versus Information

  Çağlar Güven

Ercan Erkul

Cemalettin Nuri Taşçı

Umut Gür

Sinan Terek

Çağlar Güven

Müge Karapolat

Yaman Barlas

 

Bilinen hiyerarşiye (yani: "data-information-knowledge-wisdom" = veri-enformasyon-bilgi-bilgelik) ek olarak bir başka hiyerarşi de söyle olabilir: "data-information-knowledge-explanation-understanding-wisdom".
Sosyal bilimlerde "understanding" Almanca "verstehen" geleneğinden geliyor, empati içeriği var. Doğa bilimlerinde ise "understanding"in yeri yoktur diyenler de var, "understanding" ile "explanation"in hiyerarşideki yerlerini değiştirenler de..

Yeri gelmişken söyleyelim, bildiğiniz gibi Türkçede bilgi kavramı, yani bu kavramın kapsamı oldukça muğlak; bilim kavramı ise iyice tartışmaya açıktır. Örneğin bizde tarihçilere veya hukukçulara da bilim adamı denilebiliyor, yeter ki üniversitede hoca olsunlar. İngilizcede tarihçiye "scientist" diyemezsiniz (fen adamı da diyemeyiz ama fen kelimesi kullanımdan düştü gitti).
Bu da elbette sorgulama yöntemlerinin farklı olmasından ileri geliyor; yani bilimsel çalışma yapmak istiyorsak bilimsel yöntemi kullanacağız. Oysa bir bakıma bilimsel yöntem realitede mevcut olmayan bir masaldan ibarettir; nerede başlar nerede biter hiç belli değildir.( Bu, masalların yararsız veya gereksiz olduğu anlamına gelmiyor tabii).

O açıdan bakıldığında hukukçulara, ya da ilahiyatçılara da bilim adamı dememiz belki değişik, ama geçersiz olmayan bir referans sistemine dayandırılabilir sanırım. Yani terminoloji meselesi her zaman zorluklar arzedebilir.
Bilgisayar ve bilişim gibi terimler de buna dahil. Örneğin şu anda üniversitede "bilişim enstitüsü" yok ama "enformatik enstitüsü" var.

Türkçe veya Türkçe olmayan değişik köklerden alternatif sözcük ve terimlerin bir arada yaşamasının dili zenginleştireceğini, zamanla herşeyin yerine oturacağını sanıyorum. Tabii bunu yaparken, örneğin terim uydurur veya ithal ederken Türkçenin yapısını ihlal etmek kabul edilemez. Daha önce de yazmıştım galiba, örneğin optimizasyon için "eniyileme" diye bir garabeti vaktiyle yazıp kullanmış olmaktan şimdi utanıyorum.

Bizim bazı öğrencilerin kendi aralarında kullandıkları dil ise, dile saygısızlığın yanı sıra bilgisizlikten dolayı da ortaya çıkıyor ne yazık ki..

Sevgiler.
Çağlar Güven

Çar 14.04.2004 17:27

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

sistEM Copyright 2000-2004