Arşiv  listEM  Yardım  Yazışma

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler  

  Knowledge versus Information

  Cemalettin Nuri Taşçı

Ercan Erkul

Cemalettin Nuri Taşçı

Umut Gür

Sinan Terek

Çağlar Güven

Müge Karapolat

Yaman Barlas

 

Ben Bilgi Sistemleri dersi verirken, ister istemez bu "fark"a dikkat çekmek zorunda kalırdım. Daha doğrusu yıla bu meseleyle başlardım. Aslında "information" ve "knowledge"in ötesinde "data" ve hatta "wisdom"ı da listeye katmak lazım gelebiliyor gibi geliyor bana. Bu manada Wisdom/Knowledge/Information/Data şeklinde bir "hiyerarşi"den söz edilebilir.

Lakin bu tür bir hiyerarşinin varlığı "Data bir araya gelir enformasyonu meydana getirir" manasına gelmez. Enformasyon datadan "emerge" eder (zuhur eder). "Toplum"un "fert"ten zuhur etmesi gibi. Ya da solunum sisteminin çeşitli unsurlardan zuhur etmesi gibi. Enformasyonun "kıymet"i, kendisinin üretilmesini sağlayan datada parçalar halinde mevcut değildir yani. Diğer kademeler için de apaynı akıl yürütmede bulunulabilir.

"Data" için "veri" tuttu. "Bilgi" bence "knowledge"dir. "Information" yerine Türkçe'de "malumat" var ama malumat kelimesi biraz "geniş"lemiş görünüyor. "Enformasyon" bence makbuldür. "Wisdom" yerine ise "ilim" ya da "irfan" diyor sözlükler. İkisi de kullanmaktan pek hoşlanmadığımız kelimeler. Onun yerine de "bilgi" kullanıveriyoruz.

Ben "information" için "durum (hal) bilgisi" (about state) ve "knowledge" yerine de "yöntem bilgisi" (about method) derdim öğrencilere. Bana göre, mesela, bir yumurtayı belirli bir süreyle kaynatıp kaynar sudan vaktinde çıkarırsanız kaysılı (sarısı katılaşmamış) olacağını bilmek, sözkonusu süreyi "hissetmek" "knowledge"dir. Bisiklete binmeyi "bilmek" de öyle. Yumurtayı sudan çıkaracağınız zamanı "ölçüp" kaydederseniz bu "information"dır. Dolayısıyla bazı "knowledge" "information" vasıtasıyla ikame edilebilir. Bazısı edilemez. Turgut'un Seyfi Ustasının sahip olduğu şey, bence "wisdom"dur. Turgut'un Excel'de "kodladığı" şey bilgisidir. O kodun işlediği rakamlar "data"dır. O rakamlardan Excel'in türettiği ve Turgut'un karar vermek için kullandığı "rakamlar" "information"dır. (Aslında "bilgi", tanımı icabı, karar vermek için uygun formatta işlenmiş olan "veri"den ibarettir. Bazı durumlarda veriyi işlemek, sadece bir yerden bir yere "taşımak" olabilir. Yani bir yerde veri olan, bir başka yerde bilgi olabilir. DİE'nin sunduğu "enflasyon oranları", DİE için "bilgi", o rakamları kullanarak finans planları yapanlar için "bilgi"dir.) Turgut'un "kendi Excel kodunu hazır programlara tercih etmesi" ise "wisdom"dur.

Sevgiler

Cemal
Cmt 10.04.2004 00:36

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

sistEM Copyright 2000-2004