Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

Arşiv

metu-ie-alumni

Kimlik

Yazışma

Yeni Rekabet Ortamında İşyeri Organizasyonu ve EM

Çağlar Güven

Uluslararası piyasalarda ortaya çıkan koşullar rekabet gücü kazanabilmek için iş örgütlerinde yeni bir organizasyon ve yönetim tarzının benimsenmesini gerektirmektedir. Bu yazıda ilkin işyeri organizasyonunun tarihsel evrimi kısaca özetlenmekte, daha sonra yeni dünya koşullarının nitelik ve nedenleri araştırılarak endüstri mühendislerinin gündeminde bulunması gereken sorunlar kuramsal bir bütün içerisinde tartışılmakta ve özellikle verimlilik kavramına daha geniş bir içerik kazandırılması gerektiği ileri sürülmektedir. Bu yapılırken konuyla yakından ilişkili ulusal boyutta bazı gözlem ve sonuçlara yer verilmektedir.

Circumstances which appear to dominate international markets require the adoption of a new organizational and managerial structure for the workplace. The article begins with a review of the evaluation of workplace organization. Sources and the nature of newly emerging conditions are then investigated and the issues central to the industrial engineering agenda are discussed within a theoretical framework. The paper submits that a wider meaning and content should be attributed to the concept of pruductivity. Several economy-wide observations are also made which follow from or are relevant to the discussiuns put forward in the body of the paper.

Bu yazı 1994 yılında Endüstri Mühendisliği dergisi Cilt 5, Sayı 1'de yayınlanmıştır.

Giriş

Tarihsel Perspektif

Etkililik mi Verimlilik mi?

Değişen Koşullar ve Yeni Ekonomik Ortam

Bürokrasiye Karşı Demokrasi mi?

Rekabet Gücü

Endüstri Mühendislerinin Gündemi

İktisatçılar Ne Diyor ve Sonsöz

Kaynakça

 

Çağlar GÜVEN
1969 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden Iisans, 1970 yılında aynı bölümden, 1972'de ise Matematik Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını Lancaster Üniversitesi Yöneylem Araştırması Bölümü'nde tamamladı. TÜBİTAK, ODTÜ ve Yarmouk Üniversitesi'nde görev yaptı.
ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı.

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler