Arşiv  listEM  Yardım  Yazışma 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının bir e-ortamıdır.

Buluşmalar Kişisel Köprüler Kurumsal Köprüler Gümrük

V. E/İM Kurultayı yapıldı

V. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı 9-10 Aralık 2005 tarihlerinde Karadeniz Ereğli'de yapıldı.

66 akademik personel, 139 Endüstri Mühendisi ve İşletme Mühendisi, 234 öğrenci ve 35 MMO yönetici ve çalışanı ile birlikte Kurultaya 474 kişi katılmıştır.

Panel, uzmanlık oturumu, özel oturum ve forumun yanı sıra 30 bildirinin sunulduğu Kurultay'ın Sonuç Bildirisi bir ay sonra da olsa yayınlandı.

Kurultay'da Endüstri/İşletme Mühendisliği Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Hayata Geçirilmesi Ön Çalıştayları ve Nihai Çalıştayı raporu da sunulmuştur. >>>>

 

 

 
Kampanyalar:
Telekom Kampanyası ile ilgili ListEMde yazılanlar için >>>

Emniyet Kemeri Kampanyası >>>>


WWW sistEM

Güven Borça: İletişim Herkese Lazım Artık

Bu da PerşEMbe söyleşilerinden sayılabilir. Aslı Baraka'da çıktı.

Bütün emek-yoğun kısmı editörümüzde olduğu için güvenle buradan da izleyebilirsiniz. Kıyısından, bir marka muhabbeti...

Böylece "Algı ve Gerçek" muhabbetinin başka bir yanını da gerçekleştirmiş oluyoruz.

Vatana, millete hayırlı olsun...

 

Çocuksu Düşünceler

Birçoğumuzu etkileyen Malatya'daki çocuklarla ilgili haberler ve görüntüler Ozan Güven'i duygularını paylaşmaya itti. Ozan'ın dili de ListEMi etkilemişti. Kalktı geldi; sistEMe.


Bilim Felsefesi Ne İşe Yarar?

Bilada Bilican'ın bu yazısı listEMde önemli karşılıklar üretti ve onlarla birlikte ayrıca önem kazandı. Cemalettin Nuri Taşcı'nın yanı sıra Çağlar Güven'in etkileyici >>>

Sevgili ListEM Üyesi

7 yılı aşkın süre içinde listEM zaman zaman kendini tartmadan duramadı. Sürekli gelişmesinin altında bu tartmaların önemli bir rolü vardır. Son olarak Turgut Uzer'in girişimi listEM üzerine geniş bir değerlendirmeyi olanaklı kıldı. Şimdilik bir bölümü sistEMde >>>>

Kayaş Anıları

"1995 yılında, okula başladığım sene, Fizik Bölümü'nün kapısında gördüğüm bir ilan dikkatimi çekmişti. Bir vakıf, Ankara'nın Mamak tarafındaki varoş bölgelerinden birinde çocuklar, kadınlar ve gençler için çalışacak gönüllüler arıyordu. ODTÜ'deki bir topluluk aracılığıyla form doldurup başvurdum." diye başlıyor anıları Tolga Banyocu'nun...

DİMES üzerinden Meyve Suları ve Markalar

ListEM'deki Dimes eksenli muhabbetten sistEMe bir şeyler çıkarmayı denedim. Bir araya getirince 10 sayfayı aşan malzemeden Şenol Keserlioğlu, Güven Borça ve Adnan Dovan'ınkiler üzerine kurarak çıkarabildiklerim bunlar. (NY')

Ordal Hocanın Ardından

29 Ekim 2004 günü bir trafik kazasında yitirdiğimiz Ordal Demokan'ın ardından gelen ilk tepkileri Özgür Atabay derleyip önümüze koydu. >>>

IF İstanbul Bağımsız Film Festivali'nden Esintiler

"Eğer anlatacak bir hikayeniz varsa, bunun için milyon dolarlık mega prodüksiyonlar yakalamak peşinde koşabileceğiniz gibi, cebinizdeki parayla, dijital çekim teknolojisini kullanarak, kendi hikayenizi anlatabilirsiniz. Yeter ki söyleyecek sözünüz anlatacak bir hikayeniz olsun." iddiasındaki Deniz Tuncalp filmlerin bazılarıyla ilgili notlarını da paylaşıyor.

Kahvehaneler

ListEM, yeri geldi, Kahvehaneleri de ele aldı. Biraz Türk kahvesi biraz kahve kültüründeki değişmeler derken çok şey konuşulmuş oldu. Derlemenin yanı sıra yazışmaların tam metnine de ulaşılabiliyor. >>>

Algı

İki Adnan "algının yönetilmesi gerektiğini" hükme bağladıkları yazılarında iki farklı örnek üzerinden yürüyorlar: Müfettiş ve ilk e-kitapçı.

Hizmet Arayüzleri

"Kendi kullandıkları aracıların açıktan komisyon aldığına inanan şirketler şimdi moda diye web sitelerine bir başvuru formu ve kredi kartı tahsilat ekranı koyarak e-satışa soyunuyorlar. Umarım bir süre sonra hem acente, hem de e-satış kanalını kaybetmezler." ardışık cümleleri ilginizi çekiyorsa, başlığı da tıklayacaksınız.
 

Kurumsal Köprüler

2003 Kasım'ından başlayarak meslektaşlarımızın kendi şirketlerine ait web sayfalarının adreslerini de özel bir sayfada yayınlamaya başlıyoruz. Kişisel Köprüler de devam edecek tabii ki.  >>>

Bir de Galerimiz Oldu

Yüksel Çamaş, ressamlarımızı harekete geçirmek üzere önerince bir de "Galeri"miz oldu. İlk sergi a salonunda. Ardından, Renan Uzer ve Turgut Uzer'in Karma Sergisi ise b salonunda.

Gümrük

ListEMde yük oluşturacak dosyaları gönderdiğinizde kullanılan bekleme alanı. Dosyaları tanımak için >>>
Gündüz Ulusoy'un rekabet kavramı etrafında şekillendirdiği "Günümüz Türkiye Ekonomisinde Endüstri Mühendisliğinin Yeri" başlıklı YA/EM 2004  Açılış Konuşması'nın sunumuna ulaşmak için tıklayınız. >>>

Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlük Taslağı elektronik ortamda

Tüm terimlerini EM Sözlüğe de eklediğimiz bu sözlüğün taslağının 1981 baskısından, aslına sadık kalmaya çalışarak, elde ettiğimiz sıkıştırılmış Excel dosyası dileyen kullanıcılarını bekliyor. >>>

İstihdam, Büyüme ve Eğitim

Adnan Dovan'ın sınıftaki atölyesini sorgularken:

"Türkiye'de son üç yıl içerisinde üretim artıyor fakat istihdama yansımıyor. Acaba bu değişimin en azından bir kısmını üretim fonksiyonu ve emek/sermaye ikamesi ile açıklamak mümkün müdür?"

'Sınıfta yaptığımız grup çalışmasında "sermaye maliyetinin düşmesi ile değişken girdi kompozisyonunun değişebileceği ve dolayışı ile işgücü kullanımı düşerken dahi üretimin büyüyebileceği" şeklinde bir sonuca vardık.' diyerek başladı. Sorunun ayrıntıları ve sonrası.

Endüstri Mühendisliği Bölümleri 2004 Kontenjanları

Türkiye'de sayıları hızla artan Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin kontenjanları toplamı 2267'ye ulaştı. Şu anda EM bölümlerinde okuyan öğrenci sayısı 10.000'i geçti.

2025 Tahmini

Dünyanın sorunları üzerinden, laf lafı açtı, gelecek tahminlerine geçtik. Cemalettin Nuri Taşçı'nın iki senaryoya dayandırdığı 25 2025 tahmininde Fenerbahçe de var, Türkmenbaşı da, kadınlar da.

ListEM Ekim 2004 Raporu

ODTÜ mezunu endüstri mühendislerinin günlük e-iletişim platformu listEM'le ilgili son durum bilgileri

İngilizceleri Üzerinden Bilgi Kavramı Üzerine

Ercan Erkul'un "Information vs Knowledge" diyerek başlattığı tartışmayla ilgili eksik yazıları tamamlayamadığımız için arşive terk edemedik. EM Sözlük'ü biraz daha zenginleşme şansını yaratacak olan

Ercan Erkul, Cemalettin Nuri Taşçı, Umut Gür, Sinan Terek, Çağlar Güven, Müge Karapolat, ve Yaman Barlas'ın görüşlerine yazış sırasına göre ulaşabilirsiniz.

Toplantı Terimleri

TDK Güncel Türkçe Sözlükteki toplantı konusundaki sözcük ve terimlerin tanımlarına bir sayfada ulaşmak için...

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Özer T. Yeniay, sistEM üzerinden yararlanmak isteyen çıkabilir diye "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları" adlı kitabını sıkıştırılmış pdf belgesi olarak paylaşıma açtı. >>>

ListEM Eksenli Muhabbetler

sistEM'deki içeriğin önemli bir bölümünün kaynağı ODTÜ mezunu Endüstri Mühendislerinin ListEM adını verdiği iletişim ve paylaşım listesidir. Buradaki yazışmalardan derlenenlere ulaşmak için...

En son 20 Global Problem (Geyik Versiyonu) eklendi.

E-posta yerine elmek der misiniz?

TBD'nin bulup TDK'nın benimsediği "elmek" üzerine kökleri, türetiliş yöntemi ve seçenekleri dahil çeşitlemeler...

 

Çizge Sorusu

Ana Sayfa | Etkinlikler | Birikimler | Ülke Gündemi | Biz Bize | Dağar | Siteler | Sanat | Başka Şeyler

sistEM Copyright 2000-2005